Norwegian
Velg språk for nettsiden

Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Stoff: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Produsent: Ceva Sante Animale

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning til hund 1,5–4 kg

Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning til hund 4-10 kg

Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning til hund 10-25 kg

Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning til hund 25-40 kg

Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning til hund > 40 kg

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoffer:

Hver ml inneholder 54 mg dinotefuran, 4,84 mg pyriproksyfen, og 397 mg permetrin.Les mer ...

Kommentarer