Norwegian
Velg språk for nettsiden

Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Stoff: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Produsent: Ceva Sante Animale

A.TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Frankrike

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

Kommentarer