Norwegian
Velg språk for nettsiden

Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Vectra Felis
ATC: QP53A
Stoff: pyriproxyfen / dinotefuran
Produsent: Ceva Sante Animale
NorwegianNorwegian
Endre språk

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Vectra Felis 423 mg/42,3 mg påflekkingsvæske, oppløsning til katt

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoffer:

Hver 0,9 ml med påflekkingsvæske inneholder:

Dinotefuran………………….. 423 mg

Pyriproksyfen………………… 42,3 mg.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1

3.LEGEMIDDELFORMLes mer ...

Kommentarer