Norwegian
Velg språk for nettsiden

Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Versican Plus L4
ATC: QI07AB01
Stoff: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Produsent: Zoetis Belgium S.A.

A. TILVIRKER AV BIOLOGISKE VIRKESTOFFER OG TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker av biologiske virkestoffer

Bioveta, a.s. Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané TSJEKKIA

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

Bioveta, a.s. Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané TSJEKKIA

I pakningsvedlegget skal det stå navn og adresse til tilvirkeren som er ansvarlig for batch release for gjeldende batch.

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

D.ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Ikke relevant.

Kommentarer