Norwegian
Velg språk for nettsiden

Virbagen Omega (recombinant omega interferon of feline...) - QL03AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Virbagen Omega
ATC: QL03AB
Stoff: recombinant omega interferon of feline origin
Produsent: Virbac S.A.

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

VIRBAGEN OMEGA 5 MU til hunder

VIRBAGEN OMEGA 10 MU til hunder

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hetteglass som inneholder lyofilisat:

Virkestoff

5 MU pakning :

Interferon omega, rekombinant, av felin opprinnelse 5 MU*/hetteglass

10 MU pakning :

Interferon omega, rekombinant, av felin opprinnelse 10 MU*/hetteglass

* MU : millioner enheter

 

Hetteglass som inneholder oppløsningsvæske

 

Isoton natriumkloridoppløsning

1 ml

Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

 Les mer ...

Kommentarer