Ypozane (osaterone acetate) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QG04CX90

A. INNEHAVER(E) AV TILVIRKERTILLATELSE ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til innehaver(e) av tilvirkertillatelsen ansvarlig for batchfrigivelse

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrike

B. VILKÅR FOR MARKEDSFØRINGSTILLATELSE INKLUDERT RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERING OG BRUK

Reseptpliktig.

Innehaveren av denne markedsføringstillatelsen må informere EU-kommisjonen om markedsføringsplanene for legemidlet som er godkjent i henhold til dette vedtaket.

C. VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER I MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN MED HENSYN PÅ SIKKER OG EFFEKTIV BRUK

Ikke relevant

D.MRL-STATUS

Ikke relevant

Kommentarer