Zulvac 1 Bovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) - QI02AA08

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Zulvac 1 Bovis
ATC: QI02AA08
Stoff: inactivated bluetongue virus, serotype 1
Produsent: Zoetis Belgium SA

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Zulvac 1 Bovis injeksjonsvæske, suspensjon til storfe

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

 

Hver dose på 2 ml inneholder:

 

Virkestoff(er):

 

Inaktivert blåtungevirus, serotype 1, stamme BTV-1/ALG2006/01 E1

RP* ≥ 1

*Relativ styrke ved en potenstest hos mus sammenlignet med en referansevaksine som var påvist effektiv hos storfe.

Adjuvanser(er):

 

Aluminiumhydroksid (Al3+)

4 mg

Saponin

0,4 mg

Hjelpestoff(er):

 

Tiomersal

0,2 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon. Offwhite eller lyserød væske.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Storfe.Les mer ...

Kommentarer