Norwegian
Velg språk for nettsiden

Zulvac SBV (Inactivated Schmallenberg virus, strain...) - QI02AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Zulvac SBV
ATC: QI02AA
Stoff: Inactivated Schmallenberg virus, strain BH80/11-4
Produsent: Zoetis Belgium SA

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

ZULVAC SBV injeksjonsvæske, suspensjon til storfe og sau

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoff:

Mengde per 2 ml dose

Mengde per 1 ml dose

 

(storfe)

(sau)

Inaktivert Schmallenbergvirus,

RP* ≥ 1

RP* ≥ 1

 

 

Adjuvanser:

 

 

Aluminiumhydroksid

385,2 mg (4 mg Al3+)

192,6 mg (2 mg Al3+)

Saponin

0,4 mg

0,2 mg

Hjelpestoff:

 

 

Tiomersal

0,2 mg

0,1 mg

* Relativ styrke (potenstest hos mus) sammenlignet med en referansevaksine som var påvist effektiv hos målartene

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon

Offwhite eller lyserød væske.

4.KLINISKE OPPLYSNINGERLes mer ...

Kommentarer