Zuprevo (tildipirosin) - QJ01FA

Updated on site: 21-Sep-2017

Medikamentets navn: Zuprevo
ATC: QJ01FA
Stoff: tildipirosin
Produsent: Intervet International BV

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

ZUPREVO 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til svin

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 ml inneholder:

Virkestoff:

Tildipirosin

40 mgLes mer ...

Kommentarer