Zuprevo (tildipirosin) - QJ01FA

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

ZUPREVO 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til svin

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 ml inneholder:

Virkestoff:

Tildipirosin

40 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning.

Klar, gulaktig oppløsning.Les mer ...

Kommentarer