Zycortal (desoxycortone pivalate) - QH02AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Zycortal
ATC: QH02AA03
Stoff: desoxycortone pivalate
Produsent: Dechra Limited

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Zycortal 25 mg/ml depotinjeksjonsvæske, suspensjon til hund

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoff:

Desoksykortonpivalat 25 mg/ml

Hjelpestoffer:

Klorkresol 1 mg/ml

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORMLes mer ...

Kommentarer