Activyl (indoxacarb) – Warunki lub ograniczenia dotyczące zaopatrzenia i stosowania - QP53AX27

A.WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

Intervet Productions S.A. Rue de Lyons

27460 Igoville

Francja

B.WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

Dla psów: Wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Dla kotów: Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

C.USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL)

Nie dotyczy

Komentarze