Advocate (imidacloprid / moxidectin) – Oznakowanie opakowań - QP54AB52

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe, zawierające 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetki

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate 40 mg + 4 mg roztwór do nakrapiania dla małych kotów i fretek

Imidakloprid, moksydektyna

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda pipetka 0,4 ml zawiera:

Substancje czynne: imidakloprid - 40 mg, moksydektyna - 4 mg

Alkohol benzylowy

1 mg/ml butylhydroksytoluen (E321: jako przeciwutleniacz).

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1pipetka

2pipetki

3pipetki

4pipetki

6pipetek

9pipetek

12pipetek

21pipetki

42pipetek

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Małe koty, o masie ciała nie przekraczającej 4 kg oraz fretki

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Do stosowania u kotów dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów:

zwalczanie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides felis),

zwalczanie inwazji świerzbowca usznego (Otodectes cynotis),

zwalczanie świerzbowca kociego (Notoedres cati),

zapobieganie inwazji nicieni wywołujących robaczycę serca (larwy L3 i L4 Dirofilaria immitis),

zwalczanie infestacji nicieni żołądkowo-jelitowych (larwy L4, niedojrzałe i dojrzałe postaci

dorosłe Toxocara cati oraz Ancylostoma tubaeforme).

Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry

(FAD).

Do stosowania u fretek dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów:

zwalczanie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides felis),

zapobieganie inwazji nicieni wywołujących robaczycę serca (larwy L3 i L4 Dirofilaria immitis).

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Wyłącznie podanie zewnętrzne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 30°C.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Niemcy

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/2/03/039/001

 

3 pipetki

 

 

 

 

EU/2/03/039/002

 

6 pipetek

 

 

 

 

EU/2/03/039/013

 

4 pipetki

 

 

 

 

EU/2/03/039/019

 

21 pipetek

 

 

 

 

EU/2/03/039/020

 

42 pipetki

 

 

 

EU/2/03/039/031

 

1 pipetka

 

 

 

 

EU/2/03/039/032

 

2 pipetki

 

 

 

EU/2/03/039/033

 

9 pipetek

 

 

 

EU/2/03/039/034

 

12 pipetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

 

 

Koty

 

 

 

 

 

 

 

Pchła

Filaria

 

 

 

 

 

Larwa pchły

Świerzbowiec

 

 

 

 

 

 

uszny

 

 

Tęgoryjec

Świerzbowiec

 

 

koci

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicień

 

Fretki

Pchła

Filaria

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe, zawierające 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetki

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate 80 mg + 8 mg roztwór do nakrapiania dla dużych kotów

Imidakloprid, moksydektyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda pipetka 0,8 ml zawiera:

Substancje czynne: imidakloprid - 80 mg, moksydektyna - 8 mg

Alkohol benzylowy

1 mg/ml butylhydroksytoluen (E321: jako przeciwutleniacz).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1pipetka

2pipetki

3pipetki

4pipetki

6pipetek

9pipetek

12pipetek

21pipetki

42pipetek

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Duże koty, o masie ciała od 4 do 8 kg

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Do stosowania u kotów dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów:

zwalczanie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides felis),

zwalczanie inwazji świerzbowca usznego (Otodectes cynotis),

zwalczanie świerzbowca kociego (Notoedres cati),

zapobieganie inwazji nicieni wywołujących robaczycę serca (larwy L3 i L4 Dirofilaria immitis),

zwalczanie infestacji nicieni żołądkowo-jelitowych (larwy L4, niedojrzałe i dojrzałe postaci

dorosłe Toxocara cati oraz Ancylostoma tubaeforme).

Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry

(FAD).

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Wyłącznie podanie zewnętrzne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 30°C.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Niemcy

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/2/03/039/003

 

3 pipetki

 

 

 

 

EU/2/03/039/004

 

6 pipetek

 

 

 

 

EU/2/03/039/014

 

4 pipetki

 

 

 

 

EU/2/03/039/021

 

21 pipetek

 

 

 

 

EU/2/03/039/022

 

42 pipetki

 

 

 

EU/2/03/039/035

 

1 pipetka

 

 

 

 

EU/2/03/039/036

 

2 pipetki

 

 

 

EU/2/03/039/037

 

9 pipetek

 

 

 

EU/2/03/039/038

 

12 pipetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

 

 

 

Pchła

Filaria

 

 

 

 

 

Larwa pchły

Świerzbowiec

 

 

 

 

 

 

uszny

 

 

Tęgoryjec

Świerzbowiec

 

 

koci

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicień

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe, zawierające 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetki

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate 40 mg + 10 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów

Imidakloprid, moksydektyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda pipetka 0,4 ml zawiera:

Substancje czynne: imidakloprid - 40 mg, moksydektyna - 10 mg

Alkohol benzylowy

1 mg/ml butylhydroksytoluen (E321: jako przeciwutleniacz).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1pipetka

2pipetki

3pipetki

4pipetki

6pipetek

9pipetek

12pipetek

21pipetki

42pipetek

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Małe psy, o masie ciała nie przekraczającej 4 kg

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Do stosowania u psów dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów:

zwalczanie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides felis),

zwalczanie wszołów (Trichodectes canis),

zwalczanie inwazji świerzbowca usznego (Otodectes cynotis), świerzbowca drążącego

(Sarcoptes scabiei var. canis), nużeńca psiego (Demodex canis),

zapobieganie inwazji nicieni wywołujących robaczycę serca (larwy L3 i L4 Dirofilaria immitis),

zwalczanie mikrofilarii (Dirofilaria immitis) krążących we krwi,

zwalczanie postaci skórnej dirofilariozy (postacie dorosłe Dirofilaria repens),

zapobieganie postaci skórnej dirofilariozy (larwy L3 Dirofilaria repens),

ograniczenie ilości mikrofilarii krążących we krwi (Dirofilaria repens),

zapobieganie angiostrongylozie (larwy L4 i niedojrzałe postacie dorosłe Angiostrongylus vasorum),

zwalczanie Angiostrongylus vasorum i Crenosoma vulpis,

zapobieganie spirocerkozie (Spirocerca lupi),

zwalczanie infestacji nicieni żołądkowo-jelitowych (larwy L4, niedojrzałe i dojrzałe postaci

dorosłe Toxocara canis oraz Ancylostoma caninum) i Uncinaria stenocephala, dorosłych

postaci Toxascaris leonina oraz Trichuris vulpis).

Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FAD).

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 30°C.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Niemcy

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/2/03/039/005

 

3 pipetki

 

 

 

 

EU/2/03/039/006

 

6 pipetek

 

 

 

 

EU/2/03/039/015

 

4 pipetki

 

 

 

 

EU/2/03/039/023

 

21 pipetek

 

 

 

 

EU/2/03/039/024

 

42 pipetki

 

 

 

EU/2/03/039/039

 

1 pipetka

 

 

 

 

EU/2/03/039/040

 

2 pipetki

 

 

 

EU/2/03/039/041

 

9 pipetek

 

 

 

EU/2/03/039/042

 

12 pipetek

 

 

 

 

 

 

 

17. NUMER SERII

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

 

 

 

Pchła

Świerzbowiec

 

 

uszny

 

 

 

 

 

 

 

 

Larwa pchły

Świerzbowiec

 

 

drążący

 

 

 

 

 

 

 

 

Włosogłówka

Nużeniec

 

 

Tęgoryjec

Wszoł

 

 

Nicień

Dirofilaria repens

 

 

Angiostrongylus

Mikrofilarie

 

 

Crenosoma

Spirocerca

 

 

Filaria

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe, zawierające 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetki

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate 100 mg + 25 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów

Imidakloprid, moksydektyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda pipetka 1 ml zawiera:

Substancje czynne: imidakloprid - 100 mg, moksydektyna - 25 mg

Alkohol benzylowy

1 mg/ml butylhydroksytoluen (E321: jako przeciwutleniacz).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1pipetka

2pipetki

3pipetki

4pipetki

6pipetek

9pipetek

12pipetek

21pipetki

42pipetek

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Średnie psy, o masie ciała od 4 kg do 10 kg

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Do stosowania u psów dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów:

zwalczanie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides felis),

zwalczanie wszołów (Trichodectes canis),

zwalczanie inwazji świerzbowca usznego (Otodectes cynotis), świerzbowca drążącego

(Sarcoptes scabiei var. canis), nużeńca psiego (Demodex canis),

zapobieganie inwazji nicieni wywołujących robaczycę serca (larwy L3 i L4 Dirofilaria immitis),

zwalczanie mikrofilarii (Dirofilaria immitis) krążących we krwi,

zwalczanie postaci skórnej dirofilariozy (postacie dorosłe Dirofilaria repens),

zapobieganie postaci skórnej dirofilariozy (larwy L3 Dirofilaria repens),

ograniczenie ilości mikrofilarii krążących we krwi (Dirofilaria repens),

zapobieganie angiostrongylozie (larwy L4 i niedojrzałe postacie dorosłe Angiostrongylus vasorum),

zwalczanie Angiostrongylus vasorum i Crenosoma vulpis,

zapobieganie spirocerkozie (Spirocerca lupi),

zwalczanie infestacji nicieni żołądkowo-jelitowych (larwy L4, niedojrzałe i dojrzałe postaci

dorosłe Toxocara canis oraz Ancylostoma caninum) i Uncinaria stenocephala, dorosłych

postaci Toxascaris leonina oraz Trichuris vulpis).

Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry

(FAD).

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Wyłącznie podanie zewnętrzne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 30°C.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. - Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Niemcy

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/2/03/039/007

 

3 pipetki

 

 

 

 

EU/2/03/039/008

 

6 pipetek

 

 

 

 

EU/2/03/039/016

 

4 pipetki

 

 

 

 

EU/2/03/039/025

 

21 pipetek

 

 

 

 

EU/2/03/039/026

 

42 pipetki

 

 

 

EU/2/03/039/043

 

1 pipetka

 

 

 

 

EU/2/03/039/044

 

2 pipetki

 

 

 

EU/2/03/039/045

 

9 pipetek

 

 

 

EU/2/03/039/046

 

12 pipetek

 

 

 

 

 

 

 

17. NUMER SERII

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

 

 

 

Pchła

Świerzbowiec

 

 

uszny

 

 

 

 

 

 

 

 

Larwa pchły

Świerzbowiec

 

 

drążący

 

 

 

 

 

 

 

 

Włosogłówka

Nużeniec

 

 

Tęgoryjec

Wszoł

 

 

Nicień

Dirofilaria repens

 

 

Angiostrongylus

Mikrofilarie

 

 

Crenosoma

Spirocerca

 

 

Filaria

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe, zawierające 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetki

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate 250 mg + 62,5 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów

Imidakloprid, moksydektyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda pipetka 2,5 ml zawiera:

Substancje czynne: imidakloprid - 250 mg, moksydektyna – 62,5 mg

Alkohol benzylowy

1 mg/ml butylhydroksytoluen (E321: jako przeciwutleniacz).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1pipetka

2pipetki

3pipetki

4pipetki

6pipetek

9pipetek

12pipetek

21pipetki

42pipetek

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Duże psy, o masie ciała od 10 kg do 25 kg

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Do stosowania u psów dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów:

zwalczanie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides felis),

zwalczanie wszołów (Trichodectes canis),

zwalczanie inwazji świerzbowca usznego (Otodectes cynotis), świerzbowca drążącego

(Sarcoptes scabiei var. canis), nużeńca psiego (Demodex canis),

zapobieganie inwazji nicieni wywołujących robaczycę serca (larwy L3 i L4 Dirofilaria immitis)

zwalczanie mikrofilarii (Dirofilaria immitis) krążących we krwi,

zwalczanie postaci skórnej dirofilariozy (postacie dorosłe Dirofilaria repens),

zapobieganie postaci skórnej dirofilariozy (larwy L3 Dirofilaria repens),

ograniczenie ilości mikrofilarii krążących we krwi (Dirofilaria repens),

zapobieganie angiostrongylozie (larwy L4 i niedojrzałe postacie dorosłe Angiostrongylus vasorum),

zwalczanie Angiostrongylus vasorum i Crenosoma vulpis,

zapobieganie spirocerkozie (Spirocerca lupi),

zwalczanie infestacji nicieni żołądkowo-jelitowych (larwy L4, niedojrzałe i dojrzałe postaci dorosłe Toxocara canis oraz Ancylostoma caninum) i Uncinaria stenocephala, dorosłych

postaci Toxascaris leonina oraz Trichuris vulpis).

Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FAD).

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Wyłącznie podanie zewnętrzne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 30°C.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. - Wydawany z przepisu lekarza - Rp

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Niemcy

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/2/03/039/009

 

3 pipetki

 

 

 

 

EU/2/03/039/010

 

6 pipetek

 

 

 

 

EU/2/03/039/017

 

4 pipetki

 

 

 

 

EU/2/03/039/027

 

21 pipetek

 

 

 

 

EU/2/03/039/028

 

42 pipetki

 

 

 

EU/2/03/039/047

 

1 pipetka

 

 

 

 

EU/2/03/039/048

 

2 pipetki

 

 

 

EU/2/03/039/049

 

9 pipetek

 

 

 

EU/2/03/039/050

 

12 pipetek

 

 

 

 

 

 

 

17. NUMER SERII

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

 

 

 

Pchła

Świerzbowiec

 

 

uszny

 

 

 

 

 

 

 

 

Larwa pchły

Świerzbowiec

 

 

drążący

 

 

 

 

 

 

 

 

Włosogłówka

Nużeniec

 

 

Tęgoryjec

Wszoł

 

 

Nicień

Dirofilaria repens

 

 

Angiostrongylus

Mikrofilarie

 

 

Crenosoma

Spirocerca

 

 

Filaria

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe, zawierające 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetki.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate 400 mg + 100 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów Imidakloprid, moksydektyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda pipetka 4 ml zawiera:

Substancje czynne: imidakloprid - 400 mg, moksydektyna – 100 mg

Alkohol benzylowy

1 mg/ml butylhydroksytoluen (E321: jako przeciwutleniacz).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1pipetka

2pipetki

3pipetki

4pipetki

6pipetek

9pipetek

12pipetek

21pipetki

42pipetek

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Duże psy, o masie ciała od 25 kg do 40 kg

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Do stosowania u psów dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów:

zwalczanie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides felis),

zwalczanie wszołów (Trichodectes canis),

zwalczanie inwazji świerzbowca usznego (Otodectes cynotis), świerzbowca drążącego

(Sarcoptes scabiei var. canis), nużeńca psiego (Demodex canis),

zapobieganie inwazji nicieni wywołujących robaczycę serca (larwy L3 i L4 Dirofilaria immitis),

zwalczanie mikrofilarii (Dirofilaria immitis) krążących we krwi,

zwalczanie postaci skórnej dirofilariozy (postacie dorosłe Dirofilaria repens),

zapobieganie postaci skórnej dirofilariozy (larwy L3 Dirofilaria repens),

ograniczenie ilości mikrofilarii krążących we krwi (Dirofilaria repens),

zapobieganie angiostrongylozie (larwy L4 i niedojrzałe postacie dorosłe Angiostrongylus vasorum),

zwalczanie Angiostrongylus vasorum i Crenosoma vulpis,

zapobieganie spirocerkozie (Spirocerca lupi),

zwalczanie infestacji nicieni żołądkowo-jelitowych (larwy L4, niedojrzałe i dojrzałe postaci dorosłe Toxocara canis oraz Ancylostoma caninum) i Uncinaria stenocephala, dorosłych

postaci Toxascaris leonina oraz Trichuris vulpis).

Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry

(FAD).

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Wyłącznie podanie zewnętrzne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

11.WARUNKI PRZY PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 30°C.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZACYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. - Wydawany z przepisu lekarza - Rp

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Niemcy

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/2/03/039/011

 

3 pipetki

 

 

 

 

EU/2/03/039/012

 

6 pipetek

 

 

 

 

EU/2/03/039/018

 

4 pipetki

 

 

 

 

EU/2/03/039/029

 

21 pipetek

 

 

 

 

EU/2/03/039/030

 

42 pipetki

 

 

 

EU/2/03/039/051

 

1 pipetka

 

 

 

 

EU/2/03/039/052

 

2 pipetki

 

 

 

EU/2/03/039/053

 

9 pipetek

 

 

 

EU/2/03/039/054

 

12 pipetek

 

 

 

 

 

 

 

17. NUMER SERII

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

 

 

 

Pchła

Świerzbowiec

 

 

uszny

 

 

 

 

 

 

 

 

Larwa pchły

Świerzbowiec

 

 

drążący

 

 

 

 

 

 

 

 

Włosogłówka

Nużeniec

 

 

Tęgoryjec

Wszoł

 

 

Nicień

Dirofilaria repens

 

 

Angiostrongylus

Mikrofilarie

 

 

Crenosoma

Spirocerca

 

 

Filaria

 

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Advocate dla małych kotów i fretek

Pipetka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate

2.ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

0.4 ml

3.DROGA PODANIA

Spot - on

4.NUMER SERII

Lot {numer}

5.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

6.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Advocate dla dużych kotów

Pipetka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate

2. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

0.8 ml

3. DROGA PODANIA

Spot-on

4. NUMER SERII

Lot {numer}

5. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

6. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Advocate dla małych psów

Pipetka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate

2. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

0.4 ml

3. DROGA PODANIA

Spot-on

4. NUMER SERII

Lot {numer}

5. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

6. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Advocate dla średnich psów

Pipetka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate

2. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

1 ml

3. DROGA PODANIA

Spot-on

4. NUMER SERII

Lot {numer}

5. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

6. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Advocate dla dużych psów

Pipetka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate

2. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

2.5 ml

3. DROGA PODANIA

Spot-on

4. NUMER SERII

Lot {numer}

5. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

6. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Advocate dla bardzo dużych psów

Pipetka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate

2. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

4 ml

3. DROGA PODANIA

Spot-on

4. NUMER SERII

Lot {numer}

5. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

6. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate dla małych kotów i fretek

(≤ 4 kg)

2. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

0,4 ml

3.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

4.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

5.NUMER SERII

Lot {numer}

6. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate dla dużych kotów

(> 4 – 8 kg)

2. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

0,8 ml

3. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

5. NUMER SERII

Lot {numer}

6. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate dla małych psów

(≤ 4 kg)

2. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

0,4 ml

3. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

5. NUMER SERII

Lot {numer}

6. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate dla średnich psów

(> 4 - 10 kg)

2. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

1 ml

3. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

5. NUMER SERII

Lot {numer}

6. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate dla dużych psów

(> 10 – 25 kg)

2. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

2,5 ml

3. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

5. NUMER SERII

Lot {numer}

6. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advocate dla bardzo dużych psów

(> 25 - 40 kg)

2. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

4 ml

3. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

5. NUMER SERII

Lot {numer}

6. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

Komentarze