CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Oznakowanie opakowań - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: CaniLeish
ATC: QI070AO
Substancja: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Producent: Virbac S.A

Treść artykułu

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko zawierające 1 fiolkę liofilizatu i 1 fiolkę rozpuszczalnika

Pudełko zawierające 1 fiolkę liofilizatu, 1 fiolkę rozpuszczalnika, 1 strzykawkę i 1 igłę Pudełko zawierające 3 fiolki liofilizatu i 3 fiolki rozpuszczalnika

Pudełko zawierające 5 fiolek liofilizatu i 5 fiolek rozpuszczalnika

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CaniLeish liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

L. infantum białko (ESP) ≥ 100 µg

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 dawka

3 dawki

5 dawek

5.DOCELOWY GATUNEK ZWIERZĄT

Psy

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie podskórne

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP): {miesiąc/rok}

Użyć natychmiast po rekonstytucji.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym.

Chronić przed światłem.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW , JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14.NAPIS „ PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Francja

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot): {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko zawierające 10 fiolek liofilizatu i 10 fiolek rozpuszczalnika Pudełko zawierające 15 fiolek liofilizatu i 15 fiolek rozpuszczalnika Pudełko zawierające 25 fiolek liofilizatu i 25 fiolek rozpuszczalnika Pudełko zawierające 30 fiolek liofilizatu i 30 fiolek rozpuszczalnika Pudełko zawierające 50 fiolek liofilizatu i 50 fiolek rozpuszczalnika

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CaniLeish liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

Każda dawka szczepionki (1 ml) zawiera:

L.infantum białko (ESP) ≥ 100 µg

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 dawek

15 dawek

25 dawek

30 dawek

50dawek

5.DOCELOWY GATUNEK ZWIERZĄT

Psy

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

7.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie podskórne

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP): {miesiąc/rok}

Użyć natychmiast po rekonstytucji.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym.

Chronić przed światłem.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW , JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14.NAPIS „ PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Francja

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot): {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

fiolka z liofilizatem (1 dawka)

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CaniLeish liofilizat

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

L. infantum ESP ≥ 100 µg

3.ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

1 dawka

4.DROGA (-I) PODANIA

s.c.

5.OKRES KARENCJI

6.NUMER SERII

Lot: {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP: {miesiąc/rok}

Zużyć natychmiast po rekonstytucji.

8.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

fiolka z rozpuszczalnikiem (1 dawka)

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CaniLeish rozpuszczalnik

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Sodu chlorek 9 mg/ml (0,9%)

3.ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJETOŚCI LUB LICZBY DAWEK

1 ml

4.DROGA (-I) PODANIA

5.OKRES KARENCJI

6.NUMER SERII

Lot: {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP: {miesiąc/rok}

8.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

Komentarze