Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Warunki lub ograniczenia dotyczące zaopatrzenia i stosowania - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Substancja: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Producent: Intervet International B.V.

Treść artykułu

A.WYTWÓRCA SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórcy substancji biologicznie czynnych

Wytwórca substancji biologicznie czynnej

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holandia

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holandia

B.WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

Produkt leczniczy weterynaryjny

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

C.USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL)

Nie dotyczy

Komentarze