Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Oznakowanie opakowań - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Substancja: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Producent: Intervet International B.V.

Treść artykułu

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO

Pudełko plastikowe z 10 lub 50 fiolkami 1 ml Pudełko tekturowe z 1 fiolką 10 ml

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Canigen L4 zawiesina do wstrzykiwań dla psów

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 x 1 ml (1 dawka)

50 x 1 ml (1 dawka)

1 x 10 ml (10 dawek)

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie podskórne

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES(-Y) KARENCJI

Nie dotyczy

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP): {miesiąc/rok}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 10 godzin.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce.

Nie zamrażać.

Chronić przed światłem.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holandia

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/15/183/001 – 10 fiolek (1 ml)

EU/2/15/183/002 – 50 fiolek (1 ml)

EU/2/15/183/003 – 1 fiolka (10 ml)

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot): {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA

Fiolka 1 ml i 10 ml

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Canigen L4

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Przeczytaj ulotkę.

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

1 ml (1 dawka)

10 ml (10 dawek)

4.DROGA (-I) PODANIA

s.c.

5.OKRES(-Y) KARENCJI

Nie dotyczy.

6.NUMER SERII

Lot {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 10 godzin. (wyłącznie dla fiolek 10 ml)

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

Komentarze