Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Warunki lub ograniczenia dotyczące zaopatrzenia i stosowania - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Cardalis
ATC: QC09BA07
Substancja: benazepril hydrochloride /spironolactone
Producent: Ceva Santé Animale

Treść artykułu

A.WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii

Ceva Santé Animale Z.I. Tres le Bois 22600 Loudeac Francja

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

D-73614 Schorndorf

Niemcy

Wydrukowana ulotka informacyjna produktu leczniczego weterynaryjnego musi zawierać nazwę i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii.

B.WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

C.USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL)

Nie dotyczy

Komentarze