Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Oznakowanie opakowań - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Cardalis
ATC: QC09BA07
Substancja: benazepril hydrochloride /spironolactone
Producent: Ceva Santé Animale

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Tekturowe pudełko z 1 butelką zawierającą 30 tabletek

Tekturowe pudełko z 1 butelką zawierającą 90 tabletek

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Cardalis 2,5 mg/ 20 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów Cardalis 5 mg/ 40 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów Cardalis 10 mg/ 80 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

benazeprylu HCl/spironolakton

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

benazeprylu HCl 2,5 mg, spironolakton 20 mg benazeprylu HCl 5 mg, spironolakton 40 mg benazeprylu HCl 10 mg, spironolakton 80 mg

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do rozgryzania i żucia

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

30 tabletek

90 tabletek

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES(-Y) KARENCJI

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Ceva Santé Animale 10 av. de La Ballastière 33500 Libourne Francja

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tabletek, 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tabletek, 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tabletek, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tabletek, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tabletek, 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tabletek, 10 mg/80 mg)

17.NUMER SERII

Nr serii {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Butelka zawierająca 30 tabletek

Butelka zawierająca 90 tabletek

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Cardalis 2,5 mg/ 20 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

Cardalis 5 mg/ 40 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

Cardalis 10 mg/ 80 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

benazepril HCl/spironolactone

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

benazepril HCl 2,5 mg, spironolactone 20 mg benazepril HCl 5 mg, spironolactone 40 mg benazepril HCl 10 mg, spironolactone 80 mg

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

30 tabletek

90 tabletek

4.DROGA (-I) PODANIA

5.OKRES(-Y) KARENCJI

6.NUMER SERII

Lot {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

Komentarze