Cimalgex (cimicoxib) – Warunki lub ograniczenia dotyczące zaopatrzenia i stosowania - QM01AH93

A.WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII

Vétoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

Francja

B. WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Podmiot odpowiedzialny dla niniejszego produktu musi informować Komisję Europejską o planach marketingowych dla produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu niniejszą decyzją.

C.USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL)

Nie dotyczy.

D. WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA

Nie dotyczy.

Komentarze