Polish
Wybierz język strony

Coliprotec F4 (live non-pathogenic Escherichia coli...) – Oznakowanie opakowań - QI09AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Coliprotec F4
ATC: QI09AE03
Substancja: live non-pathogenic Escherichia coli O8:K87
Producent: Prevtec Microbia GmbH

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Coliprotec F4, liofilizat do sporządzania zawiesiny doustnej dla świń.

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Żywe, niepatogenne bakterie Escherichia coli o serotypie O8:K87: od 1,3∙108 do 9,0∙108 CFU/dawkę

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat do sporządzania zawiesiny doustnej.

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

50 dawek

4 × 50 dawek

200 dawek

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA

Podanie doustne

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Okres karencji: 0 dni.

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym.

Chronić przed światłem.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Prevtec Microbia GmbH

80689 München

Niemcy

16.NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/14/180/001–003

17.NUMER SERII

Nr serii {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Fiolki (50 lub 200 dawek)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Coliprotec F4, liofilizat do sporządzania zawiesiny doustnej dla świń.

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Żywe bakterie E. coli o serotypie O8:K87.

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

50 dawek

200 dawek

4.DROGA(-I) PODANIA

Podanie doustne.

5.OKRES KARENCJI

Okres karencji: 0 dni.

6.NUMER SERII

Nr serii {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

8.NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

Komentarze