Convenia (cefovecin) – Warunki lub ograniczenia dotyczące zaopatrzenia i stosowania - QJ01DD91

Treść artykułu

A.WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

Haupt Pharma Latina s.r.l. S.S. 156 Km 47,600 04100 Borgo San Michele Latina

Włochy

B.WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

Wydawany z przepisu lekarza –Rp.

Podmiot odpowiedzialny posiadający musi informować Komisję Europejską odnośnie planów związanych z wprowadzaniem produktu dopuszczonego do obrotu na mocy tej decyzji.

C.USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL)

Nie dotyczy.

Komentarze