Polish
Wybierz język strony

Equilis StrepE (live deletion-mutant Streptococcus equi...) – Oznakowanie opakowań - QI05AE

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Equilis StrepE
ATC: QI05AE
Substancja: live deletion-mutant Streptococcus equi strain TW928
Producent: Intervet International BV

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Equilis StrepE liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Dawka 0,2 ml:

Żywy delecyjny mutant Streptococcus equi szczep TW928 109,0 do 109,4 cfu

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 x 1 dawka szczepionki

10 x 1 dawka rozpuszczalnika

10 aplikatorów

10 strzykawek z igłami

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie.

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie podśluzówkowe w wewnętrzną część górnej wargi.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Okres karencji: zero dni.

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP) {miesiąc/rok} Po rekonstytucji zużyć w ciągu 4 godzin.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce (2 °C – 8 °C). Chronić przed światłem.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/04/043/001

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot) {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA WEWNĘTRZNYM PUDEŁKU Z LIOFILIZATEM

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Equilis StrepE liofilizat do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla koni

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Dawka 0,2 ml:

Żywy delecyjny mutant Streptococcus equi szczep TW928 109,0 do 109,4 cfu

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 x 1 dawka

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie

6. WSKAZANIA LECZNICZE

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

8. OKRES KARENCJI

Okres karencji: zero dni.

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA , JEŚLI KONIECZNE

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP) {miesiąc/rok}

Po rekonstytucji zużyć w ciągu 4 godzin.

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w stanie schłodzonym (2 °C – 8 °C). Chronić przed światłem.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17. NUMER SERII

Nr serii (Lot) {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA WEWNĘTRZNYM PUDEŁKU Z

ROZPUSZCZALNIKIEM

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Equilis StrepE - rozpuszczalnik

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 x 1 dawka

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

6. WSKAZANIA LECZNICZE

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

8. OKRES KARENCJI

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP) {miesiąc/rok}

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17. NUMER SERII

Nr serii (Lot) {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Fiolka z liofilizatem

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Equilis StrepE

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Żywy Streptococcus equi

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

1 dawka

4.DROGA PODANIA

Podanie podśluzówkowe.

5.OKRES KARENCJI

6.NUMER SERII

Lot {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Fiolka z rozpuszczalnikiem

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Equilis StrepE - rozpuszczalnik

2.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

1 dawka

3.DROGA PODANIA

Patrz ulotka.

4.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

5.NUMER SERII

Lot {numer}

6.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

7.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

Komentarze