Polish
Wybierz język strony

Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – Warunki lub ograniczenia dotyczące zaopatrzenia i stosowania - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Substancja: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Producent: Merial
PolishPolish
Zmień język

A. WYTWÓRCA(Y) SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ(YCH) I WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórcy(ów) substancji biologicznie czynnej(ych)

MERIAL

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

69007 Lyon

Francja

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest France

Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

Francja

B. WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

C.USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL)

Nie dotyczy.

Komentarze