Polish
Wybierz język strony

Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – Oznakowanie opakowań - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Substancja: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Producent: Merial
PolishPolish
Zmień język

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko o zawartości: 2 x 1 butelka, 2 x 10 butelek oraz 2 x 50 butelek

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Eurican Herpes 205 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań.

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

 

Każda dawka (1 ml) zawiera: antygeny herpeswirusa psów (szczep F205) .............

0,3 do 1,75 g*

 

* w g glikoprotein gB

 

 

Olej parafinowy lekki

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań.

 

 

 

 

 

 

 

4.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

1 dawka: proszek (1 butelka) + rozpuszczalnik (1 butelka)

 

 

10 dawek: proszek (10 butelek) + rozpuszczalnik (10 butelek)

 

 

 

50 dawek: proszek (50 butelek) + rozpuszczalnik (50 butelek)

 

 

 

 

 

 

 

5.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

 

 

Psy (ciężarne suki)

 

 

 

 

 

 

6.

WSKAZANIA LECZNICZE

 

 

 

 

 

 

7.

SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

 

 

Podanie podskórne.

 

 

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

 

 

 

 

 

 

8.

OKRES KARENCJI

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

9.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

 

 

Przypadkowe wstrzyknięcie jest niebezpieczne

 

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP){miesiąc/rok}

Produkt rozpuszczony należy zużyć natychmiast.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w temperaturze 2ºC - 8ºC (w lodówce). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON FRANCJA

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/01/029/001 10 dawek: proszek (10 butelek) + rozpuszczalnik (10 butelek) EU/2/01/029/002 50 dawek: proszek (50 butelek) + rozpuszczalnik (50 butelek) EU/2/01/029/003 1 dawka: proszek (1 butelka) + rozpuszczalnik (1 butelka)

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot){numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Butelka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Eurican Herpes 205 proszek do wstrzykiwań

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

1 dawka

4. DROGA (-I) PODANIA

s.c.

5. OKRES KARENCJI

6. NUMER SERII

Lot{numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

Produkt rozpuszczony należy zużyć natychmiast.

8. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH

OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Eurican Herpes 205 rozpuszczalnik

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

3. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

1 ml

4. DROGA (-I) PODANIA

s.c.

5. OKRES KARENCJI

6. NUMER SERII

Lot {numer}

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

Produkt rozpuszczony należy zużyć natychmiast.

8. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT"

Stosować wyłącznie u zwierząt

Komentarze