Polish
Wybierz język strony

Locatim (Serinucoli) (Bovine concentrated lactoserum containing...) – Oznakowanie opakowań - QI02AT01

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Locatim (Serinucoli)
ATC: QI02AT01
Substancja: Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin
Producent: Biokema Anstalt

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDELKO

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Locatim roztwór doustny dla nowonarodzonych cieląt w wieku poniżej 12 godzin życia

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Skoncentrowane immunoglobuliny siarowe bydła, w tym specyficzne dla adhezyjnego czynnika fimbrialnego E.coli F5 (K99) przeciwciała IgG o mianie ≥2,8 log10/ml.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

60 ml

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Nowonarodzone cielęta – przed upływem 12 godzin od chwili narodzin.

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę

8.OKRES KARENCJI

Okres karencji: zero dni.

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMINWAŻNOŚCI SERII

Terminważności {miesiąc/rok}

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce (2 ˚C – 8 ˚C).

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym.

Nie zamrażać.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Import, posiadanie, sprzedaż, dostarczanie i/lub stosowanie niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego jest lub może być zabronione w niektórych Państwach Członkowskich lub na części ich terytoriów, w celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biokema Anstalt

Pflugstrasse 12

9490 Vaduz

KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/99/011/001

17.NUMER SERII

Nr serii {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

BUTELKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Locatim roztwór doustny dla nowonarodzonych cieląt w wieku poniżej 12 godzin życia

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Skoncentrowane immunoglobuliny siarowe bydła, w tym specyficzne dla adhezyjnego czynnika fimbrialnego E.coli F5 (K99) przeciwciała IgG o mianie ≥2,8 log10/ml.

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

60 ml

4.DROGA (-I) PODANIA

Dawkę 60 ml podawać doustnie tak wcześnie, jak to możliwe, najlepiej w ciągu pierwszych 4 godzin, jednak nie później niż do 12 godzin od momentu narodzin.

5.OKRES KARENCJI

Okres karencji: zero dni.

6.NUMER SERII

Nr serii {numer}

7.TERMINWAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

Komentarze