NexGard (afoxolaner) – Warunki lub ograniczenia dotyczące zaopatrzenia i stosowania - QP53BX04

A.WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

MERIAL

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse Francja

B. WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DO PUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

C.USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL)

Nie dotyczy.

Komentarze