Polish
Wybierz język strony

Nexgard Spectra (afoxolaner / milbemycin oxime) – Warunki lub ograniczenia dotyczące zaopatrzenia i stosowania - QP54AB51

A.WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii:

MERIAL

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse FRANCJA

B.WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

C.USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL)

Nie dotyczy

Komentarze