Polish
Wybierz język strony

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Warunki lub ograniczenia dotyczące zaopatrzenia i stosowania - QL03AX

A. WYTWÓRCAY SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ IWYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórców substancji biologicznie czynnej

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux

69007 Lyon France

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest France

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest France

B.WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

C.USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL)

Nie dotyczy.

Komentarze