Oxyglobin (haemoglobin glutamer-200 (bovine)) – Oznakowanie opakowań - QB05AA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Oxyglobin
ATC: QB05AA90
Substancja: haemoglobin glutamer-200 (bovine)
Producent: OPK Biotech Netherlands BV

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Oxyglobin 130 mg/ml, roztwór do wlewów dożylnych dla psów.

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Glutamer hemoglobiny 200 (wołowy) – 130 mg/ml

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wlewów dożylnych

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Worek z roztworem do wlewów dożylnych o pojemności 60 ml

Worek z roztworem do wlewów dożylnych o pojemności 125 ml

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

6.WSKAZANIA

Oxyglobin zastosowany u psów wspomaga przenoszenie tlenu, łagodząc kliniczne objawy niedokrwistości przez co najmniej 24 godziny, niezależnie od choroby podstawowej.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Nie ogrzewać w kuchenkach mikrofalowych. Nie przegrzewać > 37° C.

Nadmierna prędkość podawania (>10 ml/kg/godz.) może powodować przeciążenie układu krążenia.

10.DATA WAŻNOŚCI

<Data ważności {miesiąc/rok}>

11.OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚ C. Nie zamrażać. Zużyć przed upływem 24 godzin po otwarciu opakowania.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego materiały odpadowe należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

13. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Stosować wyłącznie u zwierząt - wydawany na podstawie recepty.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA

DZIECI”

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

OPK Biotech Netherlands BV Teleportboulevard 140 1043EJ

Amsterdam The Netherlands

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/99/015/003 60 ml

EU/2/99/015/004 125 ml

17.NUMER SERII

Nr serii {numer}

Komentarze