Polish
Wybierz język strony

Proteq West Nile (vCP2017 virus) – Oznakowanie opakowań - QI05AX

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Opakowanie tekturowe

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Proteq West Nile zawiesina do wstrzykiwań

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

 

Każda dawka 1 ml zawiera:

 

 

Substancja czynna:

 

 

West Nile (VCP2017) ........................................................................................

6,0 do 7,8 log10CCID50

 

Adiuwant:

 

 

Karbomer ..........................................................................................................................................

4 mg

 

 

 

 

 

 

 

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiesina do wstrzykiwań.

 

 

 

 

 

 

4.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

1 x 1 dawka

 

 

2 x 1 dawka

 

 

 

 

5 x 1 dawka

 

 

 

 

10 x 1 dawka

 

 

 

 

 

 

5.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

 

 

Koń

 

 

 

 

 

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie domięśniowe.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Okres karencji: zero dni

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności:

Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym.

Nie zamrażać.

Chronić przed światłem.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW , JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt - wydawany z przepisu lekarza – Rp.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merial

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francja

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/11/129/001 1 x 1 dawka

EU/2/11/129/002 2 x 1 dawka

EU/2/11/129/003 5 x 1 dawka

EU/2/11/129/004 10 x 1 dawka

17.NUMER SERII

Nr serii:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Fiolka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Proteq West Nile

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

1 dawka

4. DROGA (-I) PODANIA

i.m.

5.OKRES KARENCJI

Okres karencji: zero dni.

6.NUMER SERII

Nr serii

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności:

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

Komentarze