ProteqFlu (iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant...) – Oznakowanie opakowań - QI05AD02

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: ProteqFlu
ATC: QI05AD02
Substancja: iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242) and influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011)
Producent: Merial

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Opakowanie zewnętrzne 10-cio dawkowe: 10 fiolek po 1 dawce

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ProteqFlu

Zawiesina do wstrzykiwań dla koni.

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

 

Jedna dawka 1 ml zawiera:

 

 

Substancje czynne:

 

 

Antygen wirusa grypy szczep A/eq/Ohio/03 [H3N8] (vCP2242) .............................

≥ 5,3 log10 FAID50

 

Antygen wirusa grypy szczep A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] (vCP3011)..................

≥ 5,3 log10 FAID50

 

Adiuwant:

 

 

Karbomer..........................................................................................................................................

4 mg

 

 

 

 

 

 

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiesina do wstrzykiwań.

 

 

 

 

 

 

4.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

10 x 1 ml (10 dawek)

 

 

 

 

 

 

5.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

 

 

 

 

 

 

 

 

Konie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

WSKAZANIA LECZNICZE

 

 

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

 

 

 

 

 

 

7.

SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

 

 

Podawanie domięśniowe.

 

 

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

 

 

 

 

 

 

8.

OKRES KARENCJI

 

Okres karencji: Zero dni.

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (miesiąc/rok)

Zawartość należy zużyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2 ºC-8 ºC). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIE ZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCJA

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/03/037/005

17. NUMER SERII

Nr serii {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Fiolka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ProteqFlu

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

3.ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

1 dawka

4. DROGA (-I) PODANIA

Podanie domięśniowe

5.OKRES KARENCJI

Okres karencji: Zero dni.

6. NUMER SERII

Lot {numer}

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP

8.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

Komentarze