Polish
Wybierz język strony

Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Ulotka dla pacjenta - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Substancja: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Producent: Merial

ULOTKA INFORMACYJNA

Purevax FeLV

Zawiesina do wstrzykiwań

1.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON FRANCJA

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCJA

2.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Purevax FeLV

Zawiesina do wstrzykiwań

3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

(-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda dawka 1 ml zawiera:

Rekombinowany w wirusie Canarypox antygen (vCP97) wirusa białaczki kotów.. ≥ 107,2 CCID50 (dawka zakażająca 50% komórek w hodowli)

4.WSKAZANIA LECZNICZE

Czynne uodpornianie kotów w wieku 8 tygodni lub starszych przeciwko białaczce kotów celem zapobiegania przetrwałej wiremii i objawom klinicznym tej choroby.

Pojawienie się odporności: po 2 tygodniach od pierwszego szczepienia. Czas trwania odporności: 1 rok od ostatniego szczepienia.

5.PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u ciężarnych kotek. Nie zaleca się stosowania w okresie laktacji.

6.DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niekiedy, może się pojawić przemijający mały guzek (<2cm) w miejscu wstrzyknięcia, zanikający w ciągu 1 do 4 tygodni. Może wystąpić przemijający stan letargu oraz wzrost temperatury ciała, trwający 1 dzień, a w wyjątkowych przypadkach 2 dni.

W wyjątkowych przypadkach może wystąpić nadwrażliwość; należy wówczas zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

7.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koty

8.DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie podskórne.

Podawać 1 dawkę (1 ml) szczepionki, zgodnie z następującym programem szczepień: Szczepienie podstawowe:pierwsza dawka szczepionki: od 8 tygodnia życia,

druga dawka szczepionki: 3 do 5 tygodni później. Szczepienie przypominające: co roku.

9.ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Wstrząsnąć energicznie przed użyciem..

Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują że ta szczepionka może być mieszana i podawana z nie zawierającymi adiuwantu szczepionkami firmy Merial (szczepionki przeciwko zakaźnemu wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów, kaliciwirozie, panleukopenii i chlamydiozie kotów w różnych wzajemnych połączeniach).

10.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

11.SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać i transportować w lodówce (2°C - 8ºC).

Chronić przed światłem.

Nie zamrażać.

Użyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego.

Nie używać po terminie ważności podanym na etykiecie.

12.SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.

Przed szczepieniem zaleca się przeprowadzenie badania w kierunku ewentualnej obecności antygenu wirusa białaczki kotów (FeLV).

Szczepienie kotów zakażonych wirusem FeLV jest nieefektywne.

W razie przypadkowego wstrzyknięcia szczepionki samemu sobie należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, przedstawiając lekarzowi przylekową ulotkę informacyjną lub opakowanie. Dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że szczepionka ta może być podawana tego samego dnia, ale nie zmieszana ze szczepionkami firmy Merial zawierającymi adiuwant (szczepionki przeciwko zakaźnemu wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów, kaliciwirozie, panleukopenii i wściekliźnie w różnych wzajemnych połączeniach).

Dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że szczepionka ta może być mieszana ze szczepionkami firmy Merial nie zawierającymi adjuwantu (szczepionki przeciwko zakaźnemu wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów, kaliciwirozie, panleukopenii i

chlamydiozie kotów w różnych wzajemnych połączeniach) i/lub podawana w tym samym dniu, ale nie w połączeniu z zawierającą adiuwant szczepionką firmy Merial przeciwko wściekliźnie.

Nie obserwowano żadnych objawów niepożądanych po podaniu wielu dawek, z wyjątkiem objawów opisanych w punkcie „Działania niepożądane”.

Nie mieszać z żadnymi innymi szczepionkami ani produktami immunologicznymi z wyjątkiem szczepionek nie zawierających adjuwantu firmy Merial.

13.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE

ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Pozostałości unieszkodliwić poprzez gotowanie, spalanie lub zanurzenie w odpowiednim środku dezynfekcyjnym zatwierdzonym przez właściwe władze.

14.DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

15.INNE INFORMACJE

Szczepionka przeciwko białaczce kotów.

Szczepionka zawiera szczep rekombinowanego wirusa Canarypox, wykazującego ekspresję genów env i gag wirusa białaczki kotów FeLV-A.

W warunkach terenowych, jedynie podgrupa A wirusa białaczki kotów ma właściwości zakażania. Uodpornianie przeciwko podgrupie A zapewnia pełną ochronę immunologiczną przeciwko podgrupie A, jak i przeciwko pozostałym podgrupom B i C wirusa białaczki kotów. Po szczepieniu następuje ekspresja białek immunizujących FeLV, przy czym rekombinowany wirus Canarypox nie ulega replikacji w organizmie kota. Skutkiem tego szczepionka wywołuje stan odporności przeciwko antygenom wirusa białaczki kotów (FeLV-A).

Plastikowe pudełko zawierające 10, 20 lub 50 butelek. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Komentarze