Polish
Wybierz język strony

Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Substancja: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Producent: Merial

PUREVAX RCP

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR). Wyjaśnia, jak Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) ocenił, na podstawie dostarczonej dokumentacji, przeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku. Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub leczenia Twojego zwierzęcia, należy skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP, należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR).

Co to jest Purevax RCP?

Preparat Purevax RCCh to szczepionka zawierająca następujące substancje czynne:

atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2),

antygeny inaktywowanego (martwego) kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i G1).

atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV).

Preparat Purevax RCP to liofilizat (zamrożone suche granulki) i rozpuszczalnik służące do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

W jakim celu stosuje się preparat Purevax RCP?

Preparat Purevax RCP stosuje się do szczepienia kotów w wieku powyżej 8 tygodni przeciwko następującym chorobom:

wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywoływana przez herpeswirusa),

kaliciwirozie kotów (choroba grypopodobna połączona z zapaleniem jamy ustnej wywoływana przez kaliciwirusa).

panleukopenii kotów (poważna choroba objawiająca się krwistą biegunką, wywoływana przez parwowirusa).

Szczepionka powoduje złagodzenie objawów powyższych chorób. Pomaga również zmniejszyć siewstwo wirusa w przypadku zakażenia kaliciwirusem. Może również zapobiec śmierci wskutek zachorowania na panleukopenię.

Po przygotowaniu preparatu Purevax RCP, należy podać 1 ml leku we wstrzyknięciu podskórnym. Pierwsze wstrzyknięcie należy podawać kotom w wieku co najmniej ośmiu tygodni. Kolejną dawkę szczepionki podaje się trzy do czterech tygodni później. Jeżeli u kota występuje wysokie stężenie przeciwciał odziedziczonych po matce, pierwsze szczepienie należy opóźnić do 12. tygodnia życia. Należy ponownie podać szczepionkę zawierającą wszystkie składniki rok po pierwszym schemacie szczepienia, a następnie należy powtarzać szczepienie co rok przeciwko wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów, kaliciwirozie oraz co trzy lata przeciwko panleukopenii.

Jak działa preparat Purevax RCP?

Preparat Purevax RCP jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na „uczeniu” układu odpornościowego (naturalny system obronny organizmu), w jaki sposób może on chronić się przed chorobami. Preparat Purevax RCP zawiera niewielkie ilości osłabionych lub zabitych wirusów wywołujących wymienione powyżej choroby.

Gdy kotu podaje się szczepionkę, jego układ odpornościowy rozpoznaje osłabione lub martwe wirusy jako „obce” i wytwarza przeciwko nim przeciwciała. W przyszłości, gdy układ odpornościowy zostanie ponownie narażony na działanie tych wirusów, będzie mógł szybciej wytwarzać przeciwciała. Przeciwciała pomogą chronić organizm przed chorobami wywoływanymi przez te wirusy. Gdy kot zostanie narażony na działanie któregokolwiek z powyższych wirusów w przyszłości, zakażenie nie rozwinie się w jego organizmie lub będzie miało o wiele łagodniejszy przebieg.

Jak badano preparat Purevax RCP?

Skuteczność preparatu Purevax RCP oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa, kaliciwirusa lub parwowirusa. W badaniach terenowych dotyczących preparatu Purevax RC przeanalizowano podstawowy schemat szczepienia (2 wstrzyknięcia w odstępie 3-4 tygodni) oraz szczepienie przypominające (tylko jedno wstrzyknięcie). Badania obejmowały młode i dorosłe koty różnych ras, z wyjątkiem kociąt. Główną miarą skuteczności preparatu był poziom przeciwciał we krwi przeciwko wirusom podanym w szczepionce.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Purevax RCP zaobserwowano w badaniach?

W warunkach laboratoryjnych stwierdzono, że preparat Purevax RCP zapewnia ochronę przeciwko wymienionym powyżej chorobom. W badaniu terenowym dotyczącym podstawowego schematu szczepienia odnotowano wzrost liczby przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów, zakażeniu kaliciwirusem oraz wirusowi panleukopii kotów. W badaniu dotyczącym szczepienia przypominającego poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów, kaliciwirusowi oraz panleukopii kotów był wysoki i pozostał stabilny lub nieznacznie wzrastał.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Purevax RCP?

Sporadycznie może u kotów wystąpić tymczasowa apatia (utrata zainteresowania otoczeniem) oraz jadłowstręt (utrata apetytu), jak również hipertermia (wzrost temperatury ciała) utrzymująca się przez jeden do dwóch dni. Może pojawić się miejscowa reakcja w miejscu wstrzyknięcia, przejawiająca się niewielkim bólem przy dotknięciu, świądem lub obrzękiem (opuchnięcie), przy czym objawy te zanikają w ciągu jednego lub dwóch tygodni. Pełny wykaz wszystkich zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Purevax RCP znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Preparatu Purevax RCP nie należy stosować u zwierząt ciężarnych.

EMEA 2008

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?

Po przypadkowym samowstrzyknięciu należy niezwłocznie zwrócić się z prośbą o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę dołączoną do opakowania lub etykietę leku.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Purevax RCP?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści ze stosowania preparatu Purevax RCP przewyższają ryzyko w zakresie czynnego uodporniania kotów w wieku powyżej ośmiu tygodni lub starszych przeciwko wymienionym powyżej chorobom oraz zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Purevax RCP do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka znajduje się w module 6 niniejszego sprawozdania EPAR.

Inne informacje dotyczące preparatu Purevax RCP:

W dniu 23 lutego 2005 r. Komisja Europejska przyznała firmie MERIAL pozwolenie na dopuszczenie preparatu Purevax RCP do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Data ostatniej aktualizacji: 25 stycznia 2008 r.

EMEA 2008

Komentarze