Semintra (telmisartan) - QC09CA07

Treść artykułu

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Semintra 4 mg/ml roztwór doustny dla kotów

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera:

 

Substancja czynna

 

Telmisartan

4 mg

Substancje pomocnicze:

Benzalkonium chlorek 0,1 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny.

Przejrzysty, bezbarwny lub żółty lepki roztwór.Przeczytaj więcej...

Komentarze