Stronghold (selamectin) – Oznakowanie opakowań - QP54AA05

Treść artykułu

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

ETYKIETA NA PUDEŁKO, 15 mg (3 i 15 pipet)

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Stronghold 15 mg roztwór do nakrapiania dla kotów i psów ≤ 2,5 kg Selamektyna

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Selamektyna 15 mg

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania (typ spot-on)

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

3 pipety

15 pipet

0,25 ml

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koty i psy o masie ciała 2,5 kg lub mniej

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podawać miejscowo na skórę

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP): {miesiąc/rok}

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/99/014/001 (3 pipety)

EU/2/99/014/012 (15 pipet)

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot):{numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

ETYKIETA NA PUDEŁKO, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 i 6pipet)

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Stronghold 30 mg roztwór do nakrapiania dla psów 2,6 – 5,0 kg Stronghold 60 mg roztwór do nakrapiania dla psów 5,1 – 10 kg Stronghold 120 mg roztwór do nakrapiania dla psów 10,1 – 20,0 kg Stronghold 240 mg roztwór do nakrapiania dla psów 10,1 – 40,0 kg Stronghold 360 mg roztwór do nakrapiania dla psów 40,1 – 60,0 kg Selamektyna

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Selamektyna 30 mg

Selamektyna 60 mg

Selamektyna 120 mg

Selamektyna 240 mg

Selamektyna 360 mg

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania (typ spot-on)

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

3 pipety

6 pipet

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

3,0 ml

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy o masie ciała 2,6 – 5,0 kg.

Psy o masie ciała 5,1 – 10,0 kg.

Psy o masie ciała 10,1 – 20,0 kg.

Psy o masie ciała 20,1 – 40,0 kg.

Psy o masie ciała 40,1 – 60,0 kg

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podawać miejscowo na skórę

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP):{miesiąc/rok}

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipet)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipet)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipet)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pipet)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 pipet)

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot):{numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

ETYKIETA NA PUDEŁKU, 45 mg, 60 mg (3 i 6 pipet)

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Stronghold 45 mg roztwór do nakrapiania dla kotów 2,6 – 7,5 kg Stronghold 60 mg roztwór do nakrapiania dla kotów 7,6 – 10 kg Selamektyna

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Selamektyna 45 mg

Selamektyna 60 mg

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania (typ spot-on)

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

3 pipety

6 pipet

0,75 ml

1,0 ml

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koty o masie ciała 2,6 – 7,5 kg.

Koty o masie ciała 7,5 – 10,0 kg.

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podawać miejscowo na skórę

8.OKRES KARENCJI

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP):{miesiąc/rok}

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/99/014/002 (3 pipety)

EU/2/99/014/008 (6 pipet)

EU/2/99/014/013 (3 pipety)

EU/2/99/014/014 (6 pipet)

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot): {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA NA OPAKOWANIE FOLIOWE, 15 mg,30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240mg, 30 mg

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Stronghold 15 mg spot –on dla kotów i psów ≤2,5 kg

Stronghold 30 mg spot –on dla psów 2,6- 5 ,0 kg

Stronghold 45 mg spot –on dla kotów 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg spot –on dla kotów 7,6 – 10,0 kg

Stronghold 60 mg spot –on dla psów 5,1 – 10,0 kg

Stronghold 120 mg spot –on dla psów 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg spot –on dla psów 20,1 – 40,0 kg

Stronghold 360 mg spot –on dla psów 40,1 – 60, 0 kg

Selamectyna

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Selamektyna 15 mg

Selamektyna 30 mg

Selamektyna 45 mg

Selamektyna 60 mg

Selamektyna 120 mg

Selamektyna 240 mg

Selamektyna 360 mg

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

4.DROGA PODANIA

Roztwór do nakrapiania (typ spot-on)

5.OKRES KARENCJI

6.NUMER SERII

Lot:{numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP: {miesiąc/rok}

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

Komentarze