Polish
Wybierz język strony

Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Oznakowanie opakowań - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Substancja: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Producent: Ceva Sante Animale

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe zawierające 1, 3, 4, 6, 12, 24 lub 48 przyrządów do nakraplania

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Vectra 3D roztwór do nakrapiania dla psów 1,5–4 kg

Vectra 3D roztwór do nakrapiania dla psów 4–10 kg

Vectra 3D roztwór do nakrapiania dla psów 10–25 kg

Vectra 3D roztwór do nakrapiania dla psów 25–40 kg

Vectra 3D roztwór do nakrapiania dla psów > 40 kg

Dinotefuran / pyriproksyfen / permetryna

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każdy przyrząd do nakraplania zawiera dinotefuran 44 mg / pyriproksyfen 3,9 mg / permetryna 317 mg

Każdy przyrząd do nakraplania zawiera dinotefuran 87 mg / pyriproksyfen 7,7 mg / permetryna 635 mg

Każdy przyrząd do nakraplania zawiera dinotefuran 196 mg / pyriproksyfen 17,4 mg / permetryna 1429 mg

Każdy przyrząd do nakraplania zawiera dinotefuran 256 mg / pyriproksyfen 22,7 mg / permetryna 1865 mg

Każdy przyrząd do nakraplania zawiera dinotefuran 436 mg / pyriproksyfen 38,7 mg / permetryna 3175 mg

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 przyrząd do nakraplania

3 przyrządy do nakraplania

4 przyrządy do nakraplania

6 przyrządów do nakraplania

12 przyrządów do nakraplania

24 przyrządy do nakraplania

48 przyrządów do nakraplania

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy.

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Przez nakrapianie.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować u kotów.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP){miesiąc/rok}

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Francja

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/13/156/001 (1 przyrząd do nakraplania dla psów 1,5–4 kg) EU/2/13/156/002 (3 przyrządy do nakraplania dla psów 1,5–4 kg) EU/2/13/156/026 (4 przyrządy do nakraplania dla psów 1,5–4 kg)

EU/2/13/156/003 (6 przyrządów do nakraplania dla psów 1,5–4 kg) EU/2/13/156/004 (12 przyrządów do nakraplania dla psów 1,5–4 kg) EU/2/13/156/027 (24 przyrządy do nakraplania dla psów 1,5–4 kg)

EU/2/13/156/005 (48 przyrządów do nakraplania dla psów 1,5–4 kg) EU/2/13/156/006 (1 przyrząd do nakraplania dla psów 4–10 kg) EU/2/13/156/007 (3 przyrządy do nakraplania dla psów 4–10 kg) EU/2/13/156/028 (4 przyrządów do nakraplania dla psów 4–10 kg) EU/2/13/156/008 (6 przyrządów do nakraplania dla psów 4–10 kg) EU/2/13/156/009 (12 przyrządów do nakraplania dla psów 4–10 kg) EU/2/13/156/029 (24 przyrządy do nakraplania dla psów 4–10 kg) EU/2/13/156/010 (48 przyrządów do nakraplania dla psów 4–10 kg) EU/2/13/156/011 (1 przyrząd do nakraplania dla psów 10–25 kg) EU/2/13/156/012 (3 przyrządy do nakraplania dla psów 10–25 kg) EU/2/13/156/030 (4 przyrządów do nakraplania dla psów 10–25 kg) EU/2/13/156/013 (6 przyrządów do nakraplania dla psów 10–25 kg) EU/2/13/156/014 (12 przyrządów do nakraplania dla psów 10–25 kg) EU/2/13/156/031 (24 przyrządy do nakraplania dla psów 10–25 kg) EU/2/13/156/015 (48 przyrządów do nakraplania dla psów 10–25 kg) EU/2/13/156/016 (1 przyrząd do nakraplania dla psów 25–40 kg) EU/2/13/156/017 (3 przyrządy do nakraplania dla psów 25–40 kg) EU/2/13/156/032 (4 przyrządy do nakraplania dla psów 25–40 kg) EU/2/13/156/018 (6 przyrządów do nakraplania dla psów 25–40 kg) EU/2/13/156/019 (12 przyrządów do nakraplania dla psów 25–40 kg) EU/2/13/156/033 (24 przyrządy do nakraplania dla psów 25–40 kg) EU/2/13/156/020 (48 przyrządów do nakraplania dla psów 25–40 kg) EU/2/13/156/021 (1 przyrząd do nakraplania dla psów > 40 kg) EU/2/13/156/022 (3 przyrządy do nakraplania dla psów > 40 kg) EU/2/13/156/034 (4 przyrządy do nakraplania dla psów > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 przyrządów do nakraplania dla psów > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12 przyrządów do nakraplania dla psów > 40 kg) EU/2/13/156/035 (24 przyrządy do nakraplania dla psów > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 przyrządów do nakraplania dla psów > 40 kg)

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot){numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Etykieta na przyrząd do nakraplania

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Vectra 3D płyn do nakraplania (1,5–4 kg)

Vectra 3D płyn do nakraplania (4–10 kg)

Vectra 3D płyn do nakraplania (10–25 kg)

Vectra 3D płyn do nakraplania (25–40 kg)

Vectra 3D płyn do nakraplania ( > 40 kg)

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

4.DROGA (-I) PODANIA

Przez nakrapianie.

5.OKRES KARENCJI

6.NUMER SERII

Lot {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

Komentarze