Polish
Wybierz język strony

Versican Plus Pi (canine parainfluenza type-2 virus, strain...) – Oznakowanie opakowań - QI07AD08

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Versican Plus Pi
ATC: QI07AD08
Substancja: canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated)
Producent: Zoetis Belgium SA

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Versican Plus Pi, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Skład na dawkę (1 ml):

 

 

Liofilizat (żywy, atenuowany):

Nie mniej niż

Nie więcej niż

Wirus parainfluenzy psów, typ 2

103,1 TCID50

105,1 TCID50

Rozpuszczalnik:

 

 

Woda do wstrzykiwań

(Aqua ad iniectabilia)

 

 

 

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

25 x 1 dawka

50 x 1 dawka

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie podskórne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP):

Zużyć natychmiast po rekonstytucji.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2°C-8°C)

Nie zamrażać.Chronić przed światłem.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt - wydawany z przepisu lekarza Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/14/168/001

EU/2/14/168/002

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot):

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Fiolka (liofilizat 1 dawka)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Versican Plus Pi, liofilizat dla psów

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Pi

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

1 dose

4.DROGA (-I) PODANIA

s.c.

5.OKRES KARENCJI

6.NUMER SERII

Lot:

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP:

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Fiolka (rozpuszczalnik 1 ml)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Versican Plus Pi, rozpuszczalnik dla psów

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Aqua ad iniectabilia

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

1 ml

4. DROGA (-I) PODANIA

s.c.

5. OKRES KARENCJI

6. NUMER SERII

Lot:

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP:

8. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt

Komentarze