Polish
Wybierz język strony

Virbagen Omega (recombinant omega interferon of feline...) – Oznakowanie opakowań - QL03AB

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

VIRBAGEN OMEGA 5 MJ dla psów i kotów

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Fiolka zawierająca liofilizat :

Substancja czynna

Zrekombinowany interferon Omega pochodzenia kociego 5 MJ*/fiolkę

*MJ : Milion jednostek

Fiolka z rozpuszczalnikiem :

Izotoniczny roztwór chlorku sodu

1 ml

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Karton zawierający 5 fiolek liofilizatu oraz 5 fiolek zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy i koty

6.WSKAZANIA

Psy :

Zmniejszenie śmiertelności i nasilenia objawów klinicznych jelitowej formy parwowirozy u psów powyżej 1 miesiąca życia.

Koty :

Stosowanie u kotów zakażonych wirusami FeLV i/lub FIV, w wieku powyżej 9 tygodni, nie w końcowym stadium klinicznym. W badaniach terenowych wykazano :

-zmniejszenie nasilenia objawów w 4-tym miesiącu choroby

-zmniejszenie śmiertelności:

u kotów z anemią śmiertelność wynosząca około 60% w 4, 6, 9 i 12-tym miesiącu po podaniu interferonu uległa obniżeniu o około 30%.

u kotów zakażonych FrLV, u których nie stwierdzono anemii w następstwie stosowania interferonu śmiertelność z 50% została obniżona o 20%. U kotów zakażonych FIV stwierdzono niską śmiertelność (ok. 5%) na którą podanie interferonu nie miało wpływu.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Liofilizat musi być rekonstytuowany przez dodanie 1 ml rozpuszczalnika, w celu otrzymania zawiesiny zawierającej 5 MJ rekombinowanego interferonu.

Psy:

Rekonstytuowany produkt powinien być podawany dożylnie, raz dziennie przez 3 kolejne dni. Dawka wynosi 2,5 MJ/ kg masy ciała.

Koty:

Rekonstytuowany produkt powinien być podawany podskórnie, raz dziennie przez 5 kolejnych dni. Dawka wynosi 1 MU/ kg m.c. Leczenie powtórzyć po 14 i 60 dniach od rozpoczęcia podawania interferonu.

Do rekonstytucji liofilizatu stosować wyłącznie załączony rozpuszczalnik.

8.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Psy: szczepienie podczas i po zastosowaniu preparatu VIRBAGEN OMEGA jest niewskazane do czasu wyzdrowienia psa.

Koty: onieważ u kotów szczepienie w czasie występowania ojawów zakażenia FeLV/FIV jest niewskazane dlatego nie badano wpływu VIRBAGENu OMEGA na szczepienie.

Psy i koty: w celu osiągnięcia poprawy stanu klinicznego zalecane jest ścisłe przestrzeganie dawkowania preparatu.

Koty: w przypadku wielokrotnego stosowania w przebiegu chorób przewlekłych, którym towarzyszą niewydolności wątroby, serca i nerek, przed podaniem preparatu VIRBAGEN OMEGA zalecane jest kontrolowanie tych chorób.

Brak informacji o długotrwałych efektach niepożądanych u psów i kotów, szczególnie w odniesieniu do chorób auto-immunologicznych. Efekty takie zostały opisane u ludzi po wielokrotnym i długotrwałym podawaniu interferonu typu I-szego. Dlatego też nie można wykluczyć występowania chorób autoimmunologicznych u leczonych zwierząt, ale ryzyko to wyrównywane jest przez zagrożenie towarzyszące zakażeniom FeLV/FIV.

Skuteczności interferonu nie badano u kotów zakażonych FeLV u których występowały nowotwory, oraz u kotów zakażonych FeLV i FIV w końcowej formie choroby.

10.DATA WAŻNOŚCI

Data ważności; miesiąc/ rok

Produkt powinien zostać użyty bezpośrednio po rekonstytucji.

11.OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w temperaturze 4°C ± 2ºC

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE

Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu należy unieszkodliwić w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

13.NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Stosować wyłącznie u zwierząt

Wydawany na podstawie recepty.

Obrót i/lub stosowanie preparatu VIRBAGEN OMEGA jest lub może być zabronione w niektórych Państwach Członkowskich lub na części ich terytoriów, w celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

L.I.D.. 1ère avenue - 2065 m

F-06516 Carros

France

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/01/030/001

17.NUMER SERII

Nr serii {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

VIRBAGEN OMEGA 10 MJ dla psów i kotów

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Fiolka zawierająca liofilizat :

Substancja czynna

Zrekombinowany interferon Omega pochodzenia kociego 10 MJ*/fiolkę

*MJ : Milion jednostek

Fiolka z rozpuszczalnikiem :

Izotoniczny roztwór chlorku sodu

1 ml

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Karton zawierający 5 fiolek liofilizatu oraz 5 fiolek zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy i koty

6. WSKAZANIA

Psy :

Zmniejszenie śmiertelności i nasilenia objawów klinicznych jelitowej formy parwowirozy u psów powyżej 1 miesiąca życia.

Koty :

Stosowanie u kotów zakażonych wirusami FeLV i/lub FIV, w wieku powyżej 9 tygodni, nie w końcowym stadium klinicznym. W badaniach terenowych wykazano :

-zmniejszenie nasilenia objawów w 4-tym miesiącu choroby

-zmniejszenie śmiertelności:

u kotów z anemią śmiertelność wynosząca około 60% w 4, 6, 9 i 12-tym miesiącu po podaniu interferonu uległa obniżeniu o około 30%.

u kotów zakażonych FrLV, u których nie stwierdzono anemii w następstwie stosowania interferonu śmiertelność z 50% została obniżona o 20%. U kotów zakażonych FIV stwierdzono niską śmiertelność (ok. 5%) na którą podanie interferonu nie miało wpływu.

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Liofilizat musi być rekonstytuowany przez dodanie 1 ml rozpuszczalnika, w celu otrzymania zawiesiny zawierającej 10 MJ rekombinowanego interferonu.

Psy:

Rekonstytuowany produkt powinien być podawany dożylnie, raz dziennie przez 3 kolejne dni. Dawka wynosi 2,5 MJ/ kg masy ciała.

Koty:

Rekonstytuowany produkt powinien być podawany podskórnie, raz dziennie przez 5 kolejnych dni. Dawka wynosi 1 MU/ kg m.c. Leczenie powtórzyć po 14 i 60 dniach od rozpoczęcia podawania interferonu.

Do rekonstytucji liofilizatu stosować wyłącznie załączony rozpuszczalnik.

8. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Psy: szczepienie podczas i po zastosowaniu preparatu VIRBAGEN OMEGA jest niewskazane do czasu wyzdrowienia psa.

Koty: onieważ u kotów szczepienie w czasie występowania ojawów zakażenia FeLV/FIV jest niewskazane dlatego nie badano wpływu preparatu VIRBAGEN OMEGA na szczepienie.

Psy i koty: w celu osiągnięcia poprawy stanu klinicznego zalecane jest ścisłe przestrzeganie dawkowania preparatu.

Koty: w przypadku wielokrotnego stosowania w przebiegu chorób przewlekłych, którym towarzyszą niewydolności wątroby, serca i nerek, przed podaniem preparatu VIRBAGEN OMEGA zalecane jest kontrolowanie tych chorób.

Brak informacji o długotrwałych efektach niepożądanych u psów i kotów, szczególnie w odniesieniu do chorób auto-immunologicznych. Efekty takie zostały opisane u ludzi po wielokrotnym i długotrwałym podawaniu interferonu typu I-szego. Dlatego też nie można wykluczyć występowania chorób autoimmunologicznych u leczonych zwierząt, ale ryzyko to wyrównywane jest przez zagrożenie towarzyszące zakażeniom FeLV/FIV.

Skuteczności interferonu nie badano u kotów zakażonych FeLV u których występowały nowotwory, oraz u kotów zakażonych FeLV i FIV w końcowej formie choroby.

10. DATA WAŻNOŚCI

Data ważności; miesiąc/ rok

Produkt powinien zostać użyty bezpośrednio po rekonstytucji.

11. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w temperaturze 4°C ± 2ºC

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE

Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu należy unieszkodliwić w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

13. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Stosować wyłącznie u zwierząt

Wydawany na podstawie recepty.

Obrót i/lub stosowanie preparatu VIRBAGEN OMEGA jest lub może być zabronione w niektórych Państwach Członkowskich lub na części ich terytoriów, w celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

L.I.D.. 1ère avenue - 2065 m

F-06516 Carros

France

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/01/030/002

17. NUMER SERII

Nr serii {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

VIRBAGEN OMEGA 10 MJ dla psów i kotów

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Fiolka zawierająca liofilizat :

Substancja czynna

Zrekombinowany interferon Omega pochodzenia kociego 10 MJ*/fiolkę

*MJ : Milion jednostek

Fiolka z rozpuszczalnikiem :

Izotoniczny roztwór chlorku sodu

1 ml

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Karton zawierający 2 fiolek liofilizatu oraz 2 fiolek zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy i koty

6. WSKAZANIA

Psy :

Zmniejszenie śmiertelności i nasilenia objawów klinicznych jelitowej formy parwowirozy u psów powyżej 1 miesiąca życia.

Koty :

Stosowanie u kotów zakażonych wirusami FeLV i/lub FIV, w wieku powyżej 9 tygodni, nie w końcowym stadium klinicznym. W badaniach terenowych wykazano :

-zmniejszenie nasilenia objawów w 4-tym miesiącu choroby

-zmniejszenie śmiertelności:

u kotów z anemią śmiertelność wynosząca około 60% w 4, 6, 9 i 12-tym miesiącu po podaniu interferonu uległa obniżeniu o około 30%.

u kotów zakażonych FrLV, u których nie stwierdzono anemii w następstwie stosowania interferonu śmiertelność z 50% została obniżona o 20%. U kotów zakażonych FIV stwierdzono niską śmiertelność (ok. 5%) na którą podanie interferonu nie miało wpływu.

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Liofilizat musi być rekonstytuowany przez dodanie 1 ml rozpuszczalnika, w celu otrzymania zawiesiny zawierającej 10 MJ rekombinowanego interferonu.

Psy:

Rekonstytuowany produkt powinien być podawany dożylnie, raz dziennie przez 3 kolejne dni. Dawka wynosi 2,5 MJ/ kg masy ciała.

Koty:

Rekonstytuowany produkt powinien być podawany podskórnie, raz dziennie przez 5 kolejnych dni. Dawka wynosi 1 MU/ kg m.c. Leczenie powtórzyć po 14 i 60 dniach od rozpoczęcia podawania interferonu.

Do rekonstytucji liofilizatu stosować wyłącznie załączony rozpuszczalnik.

8. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Psy: szczepienie podczas i po zastosowaniu preparatu VIRBAGEN OMEGA jest niewskazane do czasu wyzdrowienia psa.

Koty: onieważ u kotów szczepienie w czasie występowania ojawów zakażenia FeLV/FIV jest niewskazane dlatego nie badano wpływu preparatu VIRBAGEN OMEGA na szczepienie.

Psy i koty: w celu osiągnięcia poprawy stanu klinicznego zalecane jest ścisłe przestrzeganie dawkowania preparatu.

Koty: w przypadku wielokrotnego stosowania w przebiegu chorób przewlekłych, którym towarzyszą niewydolności wątroby, serca i nerek, przed podaniem preparatu VIRBAGEN OMEGA zalecane jest kontrolowanie tych chorób.

Brak informacji o długotrwałych efektach niepożądanych u psów i kotów, szczególnie w odniesieniu do chorób auto-immunologicznych. Efekty takie zostały opisane u ludzi po wielokrotnym i długotrwałym podawaniu interferonu typu I-szego. Dlatego też nie można wykluczyć występowania chorób autoimmunologicznych u leczonych zwierząt, ale ryzyko to wyrównywane jest przez zagrożenie towarzyszące zakażeniom FeLV/FIV.

Skuteczności interferonu nie badano u kotów zakażonych FeLV u których występowały nowotwory, oraz u kotów zakażonych FeLV i FIV w końcowej formie choroby.

10. DATA WAŻNOŚCI

Data ważności; miesiąc/ rok

Produkt powinien zostać użyty bezpośrednio po rekonstytucji.

11. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w temperaturze 4°C ± 2ºC

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE

Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu należy unieszkodliwić w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

13. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Stosować wyłącznie u zwierząt

Wydawany na podstawie recepty.

Obrót i/lub stosowanie preparatu VIRBAGEN OMEGA jest lub może być zabronione w niektórych Państwach Członkowskich lub na części ich terytoriów, w celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

L.I.D.. 1ère avenue - 2065 m

F-06516 Carros

France

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/01/030/003

17. NUMER SERII

Nr serii {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

VIRBAGEN OMEGA 10 MJ dla psów i kotów

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Fiolka zawierająca liofilizat :

Substancja czynna

Zrekombinowany interferon Omega pochodzenia kociego 10 MJ*/fiolkę

*MJ : Milion jednostek

Fiolka z rozpuszczalnikiem :

Izotoniczny roztwór chlorku sodu

1 ml

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Karton zawierający 1 fiolke liofilizatu oraz 1 fiolke zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy i koty

6. WSKAZANIA

Psy :

Zmniejszenie śmiertelności i nasilenia objawów klinicznych jelitowej formy parwowirozy u psów powyżej 1 miesiąca życia.

Koty :

Stosowanie u kotów zakażonych wirusami FeLV i/lub FIV, w wieku powyżej 9 tygodni, nie w końcowym stadium klinicznym. W badaniach terenowych wykazano :

-zmniejszenie nasilenia objawów w 4-tym miesiącu choroby

-zmniejszenie śmiertelności:

u kotów z anemią śmiertelność wynosząca około 60% w 4, 6, 9 i 12-tym miesiącu po podaniu interferonu uległa obniżeniu o około 30%.

u kotów zakażonych FrLV, u których nie stwierdzono anemii w następstwie stosowania interferonu śmiertelność z 50% została obniżona o 20%. U kotów zakażonych FIV stwierdzono niską śmiertelność (ok. 5%) na którą podanie interferonu nie miało wpływu.

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Liofilizat musi być rekonstytuowany przez dodanie 1 ml rozpuszczalnika, w celu otrzymania zawiesiny zawierającej 10 MJ rekombinowanego interferonu.

Psy:

Rekonstytuowany produkt powinien być podawany dożylnie, raz dziennie przez 3 kolejne dni. Dawka wynosi 2,5 MJ/ kg masy ciała.

Koty:

Rekonstytuowany produkt powinien być podawany podskórnie, raz dziennie przez 5 kolejnych dni. Dawka wynosi 1 MU/ kg m.c. Leczenie powtórzyć po 14 i 60 dniach od rozpoczęcia podawania interferonu.

Do rekonstytucji liofilizatu stosować wyłącznie załączony rozpuszczalnik.

8. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Psy: szczepienie podczas i po zastosowaniu preparatu VIRBAGEN OMEGA jest niewskazane do czasu wyzdrowienia psa.

Koty: onieważ u kotów szczepienie w czasie występowania ojawów zakażenia FeLV/FIV jest niewskazane dlatego nie badano wpływu preparatu VIRBAGEN OMEGA na szczepienie.

Psy i koty: w celu osiągnięcia poprawy stanu klinicznego zalecane jest ścisłe przestrzeganie dawkowania preparatu.

Koty: w przypadku wielokrotnego stosowania w przebiegu chorób przewlekłych, którym towarzyszą niewydolności wątroby, serca i nerek, przed podaniem preparatu VIRBAGEN OMEGA zalecane jest kontrolowanie tych chorób.

Brak informacji o długotrwałych efektach niepożądanych u psów i kotów, szczególnie w odniesieniu do chorób auto-immunologicznych. Efekty takie zostały opisane u ludzi po wielokrotnym i długotrwałym podawaniu interferonu typu I-szego. Dlatego też nie można wykluczyć występowania chorób autoimmunologicznych u leczonych zwierząt, ale ryzyko to wyrównywane jest przez zagrożenie towarzyszące zakażeniom FeLV/FIV.

Skuteczności interferonu nie badano u kotów zakażonych FeLV u których występowały nowotwory, oraz u kotów zakażonych FeLV i FIV w końcowej formie choroby.

10. DATA WAŻNOŚCI

Data ważności; miesiąc/ rok

Produkt powinien zostać użyty bezpośrednio po rekonstytucji.

11. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w temperaturze 4°C ± 2ºC

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE

ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWE

Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu należy unieszkodliwić w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

13. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Stosować wyłącznie u zwierząt

Wydawany na podstawie recepty

Obrót i/lub stosowanie preparatu VIRBAGEN OMEGA jest lub może być zabronione w niektórych Państwach Członkowskich lub na części ich terytoriów, w celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

L.I.D.. 1ère avenue - 2065 m

F-06516 Carros

France

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/01/030/004

17. NUMER SERII

Nr serii {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

VIRBAGEN OMEGA 5 MJ dla psów i kotów

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

Zrekombinowany interferon Omega pochodzenia kociego 5 MJ*/fiolkę

*MJ : Milion jednostek

3.ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

5 MJ

4.DROGA (-I) PODANIA

Psy: podanie dożylne

Koty: podanie podskórne

5.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

6.NUMER SERII

Nr serii {numer}

7.DATA WAŻNOŚCI

Data ważności: miesiąc/ rok

8.NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT"

Stosować wyłącznie u zwierząt

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

VIRBAGEN OMEGA 10 MJ dla psów i kotów

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

Zrekombinowany interferon Omega pochodzenia kociego 10 MJ*/fiolkę

*MJ : Milion jednostek

3. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

10 MJ

4. DROGA (-I) PODANIA

Psy: podanie dożylne

Koty: podanie podskórne

5. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

6. NUMER SERII

Nr serii {numer}

7. DATA WAŻNOŚCI

Data ważności: miesiąc/ rok

8. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT"

Stosować wyłącznie u zwierząt

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

VIRBAGEN OMEGA

Rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

Izotoniczny roztwór chlorku sodowego

3. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

1 ml

4. DROGA (-I) PODANIA

Psy: podanie dożylne

Koty: podanie podskórne

5. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

6. NUMER SERII

Nr serii {numer}

7. DATA WAŻNOŚCI

Data ważności: miesiąc/ rok

8. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT"

Stosować wyłącznie u zwierząt

Komentarze