Ypozane (osaterone acetate) – Oznakowanie opakowań - QG04CX90

Treść artykułu

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko – 1,875 mg

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ypozane 1,875 mg tabletki dla psów

Octan ozateronu

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH

SUBSTANCJI

Jedna tabletka zawiera 1,875 mg octanu ozateronu.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

7 tabletek

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie łagodnego przerostu gruczołu krokowego u psów.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie doustne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP): {miesiąc/rok}

11.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Nie dotyczy

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE

ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW

POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

13.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dla zwierząt - wydawany z przepisu lekarza – Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros Francja

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/06/068/001

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot): {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Blister – 1,875 mg

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

YPOZANE 1,875 mg tabletki dla psów

Octan ozateronu

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

3.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP: {miesiąc/rok}

4.NUMER SERII

Lot: {numer}

5.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko – 3,75 mg

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ypozane 3,75 mg tabletki dla psów

Octan ozateronu

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH

SUBSTANCJI

Jedna tabletka zawiera 3,75 mg octanu ozateronu.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

7 tabletek

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie łagodnego przerostu gruczołu krokowego u psów.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie doustne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP): {miesiąc/rok}

11.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Nie dotyczy

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE

ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW

POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

13.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dla zwierząt - wydawany z przepisu lekarza – Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros Francja

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/06/068/002

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot): {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Blister – 3,75 mg

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

YPOZANE 3,75 mg tabletki dla psów

Octan ozateronu

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

3.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP: {miesiąc/rok}

4.NUMER SERII

Lot: {numer}

5.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko – 7,5 mg

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ypozane 7,5 mg tabletki dla psów

Octan ozateronu

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH

SUBSTANCJI

Jedna tabletka zawiera 7.5 mg octanu ozateronu.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

7 tabletek

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie łagodnego przerostu gruczołu krokowego u psów.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie doustne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP): {miesiąc/rok}

11.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Nie dotyczy

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE

ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW

POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

13.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dla zwierząt - wydawany z przepisu lekarza – Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros Francja

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/06/068/003

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot): {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Blister – 7,5 mg

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

YPOZANE 7,5 mg tabletki dla psów

Octan ozateronu

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

3.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP: {miesiąc/rok}

4.NUMER SERII

Lot: {numer}

5.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko – 15 mg

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ypozane 15 mg tabletki dla psów

Octan azoteronu

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH

SUBSTANCJI

Jedna tabletka zawiera 15 mg octanu ozateronu.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

7 tabletek

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie łagodnego przerostu gruczołu krokowego u psów.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie doustne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP): {miesiąc/rok}

11.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOSCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Nie dotyczy

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE

ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW

POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

13.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dlau zwierząt - wydawany z przepisu lekarza – Rp.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros Francja

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/06/068/004

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot): {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Blister – 15 mg

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

YPOZANE 15 mg tabletki dla psów

Octan ozateronu

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A.

3.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP: {miesiąc/rok}

4.NUMER SERII

Lot: {numer}

5.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

Komentarze