Acticam (meloxicam) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - QM01AC06

A.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU

ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriilor de produs

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgia

B.CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA SAU UTILIZAREA

Produs medicinal veterinar supus eliberarii cu reteta veterinara.

C.DECLARAŢIE REFERITOARE LA LIMITELE MAXIME DE REZIDUURI

Nu este cazul.

Comentarii