Acticam (meloxicam) – Etichetare - QM01AC06

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Acticam 5 mg/ml, soluţie injectabilă pentru câini şi pisici.

Meloxicam.

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Meloxicam 5 mg/ml.

Etanol anhidru 150 mg/ml.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10 ml.

5.SPECII ŢINTĂ

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Nu se utilizează pentru animalele gestante sau care alăptează.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

Perioada de valabilitate a flaconului după desigilare: 28 zile.

După desigilare, se va utiliza până la ...

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Materialele neutilizate se vor elimina conform cerintelor locale

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgia

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/08/088/004

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ

PRIMAR

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Acticam 5 mg/ml, soluţie injectabilă pentru câini şi pisici.

Meloxicam.

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

10 ml.

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Câini: i.v. sau s.c.

Pisici: s.c.

5.TIMP DE AŞTEPTARE

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

Perioada de valabilitate a flaconului după desigilare: 28 zile.

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii