Romanian
Selectaţi limba site-ului

Activyl Tick Plus (indoxacarb/permethrin) – Etichetare - QP53AC54

Updated on site: 08-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Activyl Tick Plus
ATC: QP53AC54
Substanţă: indoxacarb/permethrin
Producător: Intervet International BV

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg soluţie spot-on pentru câini de talie foarte mica (1.2 – 5 kg) Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg soluţie spot-on pentru câini de talie mica (5.1 – 10 kg) Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg soluţie spot-on pentru câini de talie medie (10.1 – 20 kg) Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg soluţie spot-on pentru câini de talie mare (20.1 – 40 kg)

Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg soluţie spot-on pentru câini de talie foarte mare (40.1 – 60 kg)

Indoxacarb + permethrin

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Indoxacarb 75 mg + permetrină 240 mg

Indoxacarb 150 mg + permetrină 480 mg

Indoxacarb 300 mg + permetrină 960 mg

Indoxacarb 600 mg + permetrină 1920 mg

Indoxacarb 900 mg + permetrină 2880 mg

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie spot-on

4.PACKAGE SIZE

1 pipetă

4 pipete

6 pipete

5.TARGET SPECIES

Caini 1.2 – 5 kg

Caini 5.1 – 10 kg

Caini 10.1 – 20 kg

Caini 20.1 – 40 kg

Caini 40.1 – 60 kg

6.INDICAŢIE

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Pentru utilizare spot-on.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

A nu se scoate pipeta din ambalaj decât înainte de utilizare.

PERICULOS – a nu se utiliza la pisici.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original pentru a-l feri de umiditate şi lumină.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Dispozitii: Cititi prospectul produsului.

Produsul veterinar nu trebuie să fie eliminat în cursuri de apă.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Olanda

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/11/137/001

EU/2/11/137/002

EU/2/11/137/003

EU/2/11/137/004

EU/2/11/137/005

EU/2/11/137/006

EU/2/11/137/007

EU/2/11/137/008

EU/2/11/137/009

EU/2/11/137/010

EU/2/11/137/011

EU/2/11/137/012

EU/2/11/137/013

EU/2/11/137/014

EU/2/11/137/015

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ

PRIMAR PLIC

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg soluţie spot-on pentru câini de talie foarte mica Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg soluţie spot-on pentru câini de talie mica Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg soluţie spot-on pentru câini de talie medie Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg soluţie spot-on pentru câini de talie mare Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg soluţie spot-on pentru câini de talie foarte mare

Indoxacarb + permetrină

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

75 mg + 240 mg

150 mg + 480 mg

300 mg + 960 mg

600 mg + 1920 mg

900 mg + 2880 mg

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Administrare spot-on

5.TIMP DE AŞTEPTARE

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

PERICULOS - Nu se utilizează la pisici.

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII Blister (Eticheta pipetei)

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg pentru câini 1.2 – 5 kg

Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg pentru câini 5.1 – 10 kg

Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg pentru câini 10.1 – 20 kg

Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg pentru câini 20.1 – 40 kg

Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg pentru câini 40.1 – 60 kg

Indoxacarb + permetrină

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International BV

3.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

4.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

5.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Nu se utilizează la pisici.

Comentarii