Activyl (indoxacarb) – Etichetare - QP53AX27

Updated on site: 08-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Activyl
ATC: QP53AX27
Substanţă: indoxacarb
Producător: Intervet International BV

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE CARTON

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Activyl 100 mg soluţie spot-on pentru câini de talie foarte mica (1.5 - 6.5 kg) Activyl 150 mg soluţie spot-on pentru câini de talie mica (6.6 - 10 kg) Activyl 300 mg soluţie spot-on pentru câini de talie medie (10.1 - 20 kg) Activyl 600 mg soluţie spot-on pentru câini de talie mare 20.1 - 40 kg) Activyl 900 mg soluţie spot-on pentru câini de talie foarte mare (40.1 - 60 kg)

indoxacarb

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE

Indoxacarb 100 mg

Indoxacarb 150 mg

Indoxacarb 300 mg

Indoxacarb 600 mg

Indoxacarb 900 mg

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie spot-on

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1 pipetă

4 pipete

6 pipete

5.SPECII ŢINTĂ

Caini 1.5 – 6.5 kg

Caini 6.6 – 10 kg

Caini10.1 – 20 kg

Caini 20.1 – 40 kg

Caini 40.1 – 60 kg

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

Tratamentul si prevenirea infestatiei cu purici.

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Pentru administrare spot-on.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

A se pastra pipetele in ambalajul original pana inainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: cititi prospectul.

Produsul medicinal veterinar nu trebuie eliminat in cursurile de apă.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Olanda

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/02/10/118/001

EU/02/10/118/002

EU/02/10/118/003

EU/02/10/118/004

EU/02/10/118/005

EU/02/10/118/006

EU/02/10/118/007

EU/02/10/118/008

EU/02/10/118/009

EU/02/10/118/010

EU/02/10/118/015

EU/02/10/118/016

EU/02/10/118/017

EU/02/10/118/018

EU/02/10/118/019

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE CARTON

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Activyl 100 mg soluţie spot-on pentru pisici de talie mică (≤ 4 kg) Activyl 200 mg soluţie spot-on pentru pisici de talie mare (> 4 kg) indoxacarb

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE

Indoxacarb 100 mg

Indoxacarb 200 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie spot-on

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1 pipetă

4 pipete

6 pipete

5. SPECII ŢINTĂ

Pisici ≤ 4 kg

Pisici > 4 kg

6. INDICAŢIE (INDICAŢII)

7. MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Pentru utilizare spot-on.

Se aplică doar pe piele la baza craniului. Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AŞTEPTARE

9. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

A se pastra pipetele in ambalajul original pana înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: cititi prospectul.

Produsul medicinal veterinar nu trebuie să fie eliminat în cursuri de apă.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14. MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Olanda

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/02/10/118/011

EU/02/10/118/012

EU/02/10/118/013

EU/02/10/118/014

EU/02/10/118/020

EU/02/10/118/021

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ

PRIMAR PLIC

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Activyl 100 mg spot-on pentru câini de talie foarte mica

Activyl 150 mg spot-on pentru câini de talie mica

Activyl 300 mg spot-on pentru câini de talie medie

Activyl 600 mg spot-on pentru câini de talie mare

Activyl 900 mg spot-on pentru câini de talie foarte mare

indoxacarb

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

100 mg

150 mg

300 mg

600 mg

900 mg

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Spot-on

5.TIMP DE AŞTEPTARE

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ

PRIMAR PLIC

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Activyl 100 mg spot-on pentru pisici de talie mică

Activyl 200 mg spot-on pentru pisici de talie mare

indoxacarb

2. CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

100 mg

200 mg

3. CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Spot-on

5. TIMP DE AŞTEPTARE

6. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

7. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

8. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII

Blister (Eticheta pipetei)

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Activyl 100 mg pentru câini 1.5 - 6.5 kg

Activyl 150 mg pentru câini 6.6 – 10 kg

Activyl 300 mg pentru câini 10.1 – 20 kg

Activyl 600 mg pentru câini 20.1 – 40 kg

Activyl 900 mg pentru câini 40.1 – 60 kg

indoxacarb

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International BV

3.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

4.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

5.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII

Blister (Eticheta pipetei)

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Activyl 100 mg pentru pisici ≤ 4 kg

Activyl 200 mg pentru pisici > 4 kg

indoxacarb

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International BV

3. DATA EXPIRĂRII

{lună/an}

4. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

5. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii