Activyl (indoxacarb) – Prospectul - QP53AX27

Updated on site: 08-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Activyl
ATC: QP53AX27
Substanţă: indoxacarb
Producător: Intervet International BV

PROSPECT

Activyl spot-on solution pentru câini

1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare : Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Olanda

Producător pentru eliberarea seriei: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Franţa

2.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Activyl 100 mg soluţie spot-on pentru câini de talie foarte mica

Activyl 150 mg soluţie spot-on pentru câini de talie mica

Activyl 300 mg soluţie spot-on pentru câini de talie medie

Activyl 600 mg soluţie spot-on pentru câini de talie mare

Activyl 900 mg soluţie spot-on pentru câini de talie foarte mare

indoxacarb

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI)

SUBSTANŢELOR

ACTIVE ŞI A ALTOR

INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

 

 

 

 

 

Un ml conţine 195 mg indoxacarb.

 

 

 

 

 

O pipetă de Activyl conţine:

 

 

 

 

 

 

 

Doză unitară (ml)

 

Indoxacarb (mg)

 

Activyl pentru câini foarte mici (1.5 - 6.5 kg)

 

0.51

 

 

Activyl pentru câini mici (6.6 – 10 kg)

 

0.77

 

 

Activyl pentru câini de talie medie (10.1 – 20

 

1.54

 

 

 

kg)

 

 

 

 

Activyl pentru câini de talie mare (20.1 – 40

 

3.08

 

 

 

kg)

 

 

 

 

Activyl pentru câini de talie foarte mare (40.1

 

4.62

 

 

 

– 60 kg)

 

 

 

 

Conţine de asemenea şi alcool izopropil 354 mg/ml.

O solutie clară, incoloră spre gălbui.

4.INDICAŢIE (INDICAŢII)

Tratamentul şi prevenţia infestaţiei cu purici (Ctenocephalides felis). Eficacitatea impotriva unei noi infestatii cu purici persista 4 saptamani dupa o singura aplicare.

Puricii aflaţi în diferite stadii de dezvoltare în mediul din imediata apropiere a animalelor sunt omorâţi la contactul cu animalele tratate cu Activyl.

5.CONTRAINDICAŢII

Nu sunt.

6.REACŢII ADVERSE

In cazuri foarte rare, dacă animalul linge zona de aplicare imediat după tratament poate apare o scurtă perioadă de hipersalivaţie (salivare). Acesta nu este un simptom de intoxicaţie şi dispare în câteva minute fără tratament. Aplicarea corectă (vezi sectiunea 9) va reduce la minim posibilitatea lingerii zonei de aplicare.

În cazuri foarte rare, pot să apară reacții la locul de aplicare, cum ar fi grataj transitoriu, eritem (inrosirea pielii), alopecia (căderea părului) sau dermatita (inflamarea pielii). Aceste efecte vor rezolva, de obicei, fără tratament.

In cazuri foarte rare, aplicarea produsului medicinal veterinar poate determina temporar ,un aspect local uleios sau de păr încâlcit la locul aplicării. De asemenea pot fi observate urme uscate de culoare albicioasă. Acest aspect este normal şi se va rezolva în decurs de câteva zile după administrare. Aceste modificări nu afectează siguranţa sau eficacitatea produsului medicinal veterinar.

Frecvenţa recţiilor adverse se defineşte utilizând următoarea convenţie:

-foarte frecvent (mai mult de 1 din 10 animale ce manifestă reacţii adverse pe parcursul unui tratament)

-frecvent (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 100 animale) -neobişnuite (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 1,000 animale) -rare (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 10,000 animale)

-foarte rare (mai puţin de 1 animal la 10,000 animale, incluzând raportările izolate)

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7.SPECII ŢINTĂ

Câinii.

8.POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI

MOD DE ADMINISTRARE

Utilizare spot-on.

Doza recomandată este de 15 mg indoxacarb/kg greutate corporală, echivalent cu 0.077 ml/kg greutate corporală . Următorul tabel defineste mărimea pipetei ce trebuie utilizată în funcţie de greutatea câinelui:

Greutatea

Mărimea pipetei utilizate

câinelui (kg)

 

1.5 < 6.5

Activyl 100 pentru câini foarte mici

6.6 - 10

Activyl 150 pentru câini mici

10.1 - 20

Activyl 300 pentru câini medii

20.1 - 40

Activyl 600 pentru câini mari

40.1 - 60

Activyl 900 pentru câini foarte mari

> 60

Se va utiliza combinaţia cea mai potrivită de pipete

9.RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se va deschide un plic şi se scoate pipeta.

Pasul 1: Pentru o aplicare uşoară cainele trebuie să stea în picioare. Se ţine pieta în poziţie verticală departe de faţă. Se deschide capătul pipetei prin îndoirea lui şi plierea totală spre pipetă.

Step 2: Se despart firele de păr în direcţii diferite până cand pielea este vizibila. Se plasează pipeta pe piele între omoplati la câini. Se presează pipeta cu putere aplicând întreg conţinutul direct pe piele.

La câinii mai mari, întreg conţinutul pipetei (lor) trebuie aplicat în mod uniform în 2 - 4 puncte de aplicare, toate localizate diferit de-a lungul liniei coloanei vertebrale de la umeri către baza cozii. Nu se va aplica o cantitate excesivă de soluţie într-unul din punctepentru a preveni scurgerea.

10.TIMP DE AŞTEPTARE

Nu se aplică.

11.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită temperaturi speciale de depozitare. A se păstra în ambalajul original pentru a-l feri de umiditate.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutia de carton, eticheta sau pipete dupa EXP. Data de expirare se refera la ultima zi din luna.

12.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Nu sunt.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:

Siguranţa produsului Activyl nu a fost testată la câinii sub vârsta de 8 săptămâni, produsul nu ar trebui utilizat la acestia.

Siguranţa produsului Activyl nu a fost testată la câinii cu greutatea sub 1.5 kg , produsul nu ar trebui utilizat la acestia.

Asigurati-va ca dozajul (pipeta) corespunde cu greutatea animalului tratat (vezi punctul 4.9).Se va aplica produsul doar pe suprafata pielii si pe pielea intacta.

Se va avea grijă să se aplice produsul pe o zonă la care cainele nu poate avea acces pentru a se linge. Se va avea grijă ca animalele să nu se linga reciproc imediat după tratament. Animalele tratate se tin separate de la aplicare pana cand locul este uscat.

Acest produs este doar pentru aplicare externa locala. A nu se administra oral sau pe oricare alta cale. Se va avea grijă ca produsul să nu vină în contact cu ochii cainelui.

Produsul rămâne eficient după spălarea cu şampon, imersia în apă (îmbăiere, înot) şi expunerea la razele solare.

Totuşi cainii nu ar trebui să fie lăsati să înoate sau să fie spălate cu şampon în decurs de 48 ore după tratament.

Toti cainii dintr-o gospodarie trebuie tratati cu produsul adecvat impotriva puricilor.

Se recomanda un tratament potrivit a mediului in care traieste animalul prin masuri chimice si fizice aditionale.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale.

A se pastra pipetele in ambalajul original pana inainte de utilizare.

În timpul manipularii produsului nu se vor consuma alimente, băuturi şi nu se va fuma.

Plicul este sigur pentru copii. Nu se vor lăsa pipetele folosite la vederea şi îndemâna copiilor. Pipetele utilizate se vor arunca imediat.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la indoxacarb trebuie să evite contactul cu acest produs. Reactii locale si sistemice au fost observate la anumite persoane dupa utilizare. Pentru a evita reactiile adverse:

administrati produsul intr-un spatiu bine ventilat;

nu atingeti animalele tratate recent pana cand locul de aplicare nu este uscat;

in zilele de tratament, copii nu trebuie sa atinga animalele si animalelor nu trebuie sa li se permita sa doarma cu proprietarii lor, in special cu copii;

spalati mainile imediat dupa utilizare si spalati imediat cu apa si sapun orice portiune de piele care a fost in contact cu produsul

evitati contactul cu ochii, deoarece produsul poate sa provoace iritatii moderate ale ochilor. Daca apare, ochii trebuie clatiti usor si delicat cu apa.

deoarece acest produs medicinal veterinar poate produce iritaţie oftalmică moderată, se va evita contactul produsului cu ochii. Dacă intră în contact cu ochii, se vor clăti uşor şi încet cu apă.

Daca apar simptome, cereti pararea medicului si prezentati prospectul.

Acest produs este puternic inflamabil. Se va feri de surse de căldură, scântei, flacără directă sau alte surse de ignifugare.

Gestaţie si Fertilitate:

Nu se va utiliza la catelele gestante si la cainii de reproductie.

Lactaţie:

Nu se va utiliza la catelele in lactaţie.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:

În studiile clinice Activyl a fost administrat împreună cu zgărzi impregnate cu deltametrin până la 4% fără sa fie demonstrate efecte adverse asociate.

A se consulta medicul daca se intentioneaza administrarea produsului cu alte produse sau medicatie.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A

DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Activyl nu trebuie să fie eliminat în cursuri de apă deoarece poate fi periculos pentru pesti si alte organisme acvatice.

Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

14.DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Informaţii detaliate referitoare la acest produs sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

15.ALTE INFORMAŢII

Cutie de carton cu 1,4 sau 6 plicuri, fiecare plic continand o pipeta unitate-doza.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV

Esperantolaan 4.

BE-3001 Leuven.

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД, Р България, гр.София, ж.к.Люлин 10, бл.145, ergon-m@mbox.contact.bg

Česká republika:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

Francie,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

VIRBAC Danmark A/S,

Profilvej 1,

DK-6000 Kolding,

Tlf: + 45 7552 1244

Deutschland:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

Rögen 20,

DE-22843 Bad Oldesloe,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Eesti:

OÜ ZOOVETVARU,

Pärnasalu 31,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Magyarország:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Franciaország,

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Malta:

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Nederland:

VIRBAC NEDERLAND BV,

Hermesweg 15,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Norge:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Frankrike,

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Österreich:

VIRBAC Österreich GmbH, Hildebrandgasse 27, A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska :

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

Angel Guimerá 179-181,

VIRBAC DE PORTUGAL

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

LABORATÓRIOS LDA,

infocliente@virbac.es

R.do Centro Empresarial,

 

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

România :

VIRBAC France,

VIRBAC,

13ème rue – L.I.D. – BP 27,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06517 Carros,

FR-06516 Carros,

service-conso@virbac.fr

Franţa,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland :

Slovenija :

VIRBAC Ltd,

VIRBAC,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

 

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

76505 Saue/Harjumaa ,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

PROSPECT

Activyl Spot-on solution pentru pisici

1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare : Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Olanda

Producător pentru eliberarea seriei: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Franta

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Activyl 100 mg soluţie spot-on pentru pisici de talie mică

Activyl 200 mg soluţie spot-on pentru pisici de talie mare

Indoxacarb

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Un ml conţine 195 mg indoxacarb.

O pipetă de Activyl conţine:

 

 

Volum (ml)

Indoxacarb (mg)

Activyl

pentru pisici de talie mică (≤ 4 kg)

0.51

Activyl

pentru pisici de talie mare (> 4 kg)

1.03

Conţine de asemenea şi alcool izopropil 354 mg/ml.

O solutie clară, incoloră spre gălbui.

4. INDICAŢIE (INDICAŢII)

Tratamentul şi prevenţia infestaţiei cu purici (Ctenocephalides felis). Eficacitatea impotriva unei noi infestatii cu purici persista 4 saptamani dupa o singura aplicare.

Produsul medicinal veterinar poate fi folosit ca parte a strategiei de tratament împotriva dermatitei alergice determinate de purici (FAD).

Puricii aflaţi în diferite stadii de dezvoltare în mediul din imediata apropiere a animalelor sunt omorâţi la contactul cu animalele tratate cu Activyl.

5. CONTRAINDICAŢII

Nu sunt.

6. REACŢII ADVERSE

In cazuri rare, se pot observa semne neurologice, precum incoordonare, tremor (tremurat), ataxie (greutate in a se misca), convulsii, midriaza (pupile dilatate) si tulburari de vedere. Alte semne observate foarte rar includ emza (voma) sau anorexia (lipsa apetitului), letargia (somnolenta), hiperactivitatea si foarte rar sunete emise. Toate semnele sunt in general reversibile in urma tratamentului de sustinere.

In cazuri foarte rare poate apare ocazional o scurtă perioadă de hipersalivaţie (salivare) daca animalul linge zona de aplicare imediat după tratament. Acesta nu este un simptom de intoxicaţie şi dispare în câteva minute fără tratament. Aplicarea corectă (vezi secţiunea 9.) va reduce la minim posibilitatea lingerii zonei de aplicare.

În cazuri foarte rare, pot să apară reacții la locul de aplicare, cum ar fi grataj transitoriu, deritem (inrosirea pielii), alopecia (căderea părului) sau dermatita (inflamarea pielii). Aceste efecte se rezolvă de obicei fără tratament.

Aplicarea produsului medicinal veterinar poate determina temporar ,un aspect local uleios sau de păr încâlcit la locul aplicării. De asemenea pot fi observate urme uscate de culoare albicioasă. Acest aspect este normal şi se va rezolva în decurs de câteva zile după administrare. Aceste modificări nu afectează siguranţa sau eficacitatea produsului medicinal veterinar.

Frecvenţa recţiilor adverse se defineşte utilizând următoarea convenţie:

-foarte frecvent (mai mult de 1 din 10 animale ce manifestă reacţii adverse pe parcursul unui tratament)

-frecvent (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 100 animale) -neobişnuite (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 1,000 animale) -rare (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 10,000 animale)

-foarte rare (mai puţin de 1 animal la 10,000 animale, incluzând raportările izolate)

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7. SPECII ŢINTĂ

Pisici.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI

MOD DE ADMINISTRARE

Utilizare spot-on. Pentru aplicare doar pe pielea pisicii.

Doza recomandată este de 25 mg indoxacarb/kg greutate corporală, echivalent cu 0.128 ml/kg greutate corporală. Următorul tabel defineste mărimea pipetei ce trebuie utilizată în funcţie de greutatea pisicii:

Greutatea

Mărimea pipetei utilizate

 

 

pisicii (kg)

 

 

 

≤ 4

Activyl 100 soluţie pisici mici

 

 

> 4

Activyl 200 soluţie pisici mari

 

 

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se va deschide un plic şi se scoate pipeta.

Pasul 1: Pentru o aplicare uşoară pisica trebuie să stea în picioare. Se ţine pipeta în poziţie verticală departe de faţă. Se deschide capătul pipetei prin îndoirea lui şi plierea totală spre pipetă.

Pasul 2: Se despart firele de păr în direcţii diferite până pielea devine vizibila. Se plasează pipeta pe piele la baza craniului la pisici zona in care acestea nu se pot linge. Se presează pipeta cu putere aplicând întreg conţinutul direct pe piele.

10. TIMP DE AŞTEPTARE

Nu se aplică.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare. A se păstra în ambalajul original pentru a-l feri de umiditate.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutia de carton, eticheta sau pipete dupa EXP. Data de expirare se refera la ultima zi din luna.

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Siguranţa produsului nu a fost testată la pisicile sub vârsta de 8 săptămâni.

Siguranţa produsului nu a fost testată la pisicile ce cântăresc sub 0.6 kg.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:

Asigigurati-va ca dozajul (pipeta) corespunde cu greutatea pisicii tratate (vezi punctul 8).

Se va aplica produsul doar pe suprafata pielii si pe pielea intacta. Aplicati produsul pe o zonă la care pisica nu poate avea acces pentru a se linge şi ca animalele nu se ling reciproc imediat după tratament Animalele tratate se tin separate de la aplicare pana cand locul este uscat.

Acest produs este doar pentru aplicare externa locala. A nu se administra oral sau pe oricare alta cale. Se va avea grijă sa se evite intrarea produsului în contact cu ochii pisicii.

Produsul rămâne eficient după spălarea cu şampon, imersia în apă (îmbăiere, înot) şi expunerea la razele solare.Totuşi animalele, nu ar trebui să fie lăsate să înoate sau să fie spălate cu şampon în decurs de 48 ore după tratament.

Toate pisicile dintr-o gospodarie trebuie tratate cu produsul adecvat impotriva puricilor.

Se recomanda un tratament potrivit a mediului in care traieste animalul prin masuri chimice si fizice aditionale.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

A se pastra pipetele in ambalajul original pana inainte de utilizare.

În timpul manipularii produsului nu se vor consuma alimente, băuturi şi nu se va fuma.

Plicul este sigur pentru copii. Se va păstra produsul în plicul corespunzător până la utilizare, pentru a preveni accesul copiilor la produs.

Pipetele utilizare trebuie aruncate imediat.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la indoxacarb trebuie să evite contactul cu acest produs.

Reactii locale si sistemice au fost observate la anumite persoane dupa utilizare. Pentru a evita reactiile adverse:

administrati produsul intr-un spatiu bine ventilat;

nu atingeti animalele tratate recent pana cand locul de aplicare nu este uscat;

in zilele de tratament, copii nu trebuie sa atinga animalele si animalelor nu trebuie sa li se permita sa doarma cu proprietarii lor, in special cu copii;

spalati mainile imediat dupa utilizare si spalati imediat cu apa si sapun orice portiune de piele care a fost in contact cu produsul

evitati contactul cu ochii, deoarece produsul poate sa provoace iritatii moderate ale ochilor. Daca apare, ochii trebuie clatiti usor si delicat cu apa.

deoarece acest produs medicinal veterinar poate produce iritaţie oftalmică moderată, se va evita contactul produsului cu ochii. Dacă intră în contact cu ochii, se vor clăti uşor şi încet cu apă.

Daca apar simptome, cereti pararea medicului si prezentati prospectul.

Acest produs este puternic inflamabil. Se va feri de surse de căldură, scântei, flacără directă sau alte surse de ignifugare.

Gestaţie si Fertilitate:

Nu se utilizeaza la pisicile gestante sau la pisicile de reproductie

Lactaţie:

Nu se utilizeaza la pisicile in lactatie.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:

A se consulta medicul daca se intentioneaza administrarea produsului cu alte produse sau medicatie.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Activyl nu trebuie să fie eliminat în cursuri de apă deoarece poate fi periculos pentru pesti si alte organisme acvatice.

Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Informaţii detaliate referitoare la acest produs sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

15. ALTE INFORMAŢII

Cutie de carton cu 1,4 sau 6 plicuri, fiecare plic continand o pipeta unitate-doza.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.

België/Belgique/Belgien :

Luxembourg/Luxemburg :

VIRBAC BELGIUM NV,

VIRBAC BELGIUM,

Esperantolaan 4,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Magyarország:

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC,

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros,

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország,

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 100

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska :

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

Angel Guimerá 179-181,

VIRBAC DE PORTUGAL,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

LABORATÓRIOS LDA,

infocliente@virbac.es

R.do Centro Empresarial,

 

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

România :

 

VIRBAC France,

VIRBAC,

13ème rue – L.I.D. – BP 27,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06517 Carros,

FR-06516 Carros,

service-conso@virbac.fr

Franţa,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland :

Slovenija :

VIRBAC Ltd,

VIRBAC,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano ,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa ,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Comentarii