Aftovaxpur DOE (Maximum three of the following purified,...) – Etichetare - QI02AA04

Updated on site: 08-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Aftovaxpur DOE
ATC: QI02AA04
Substanţă: Maximum three of the following purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains: O1 Manisa 6 PD50*; O1 BFS 6 PD50*; O Taiwan 3/97 6 PD50*; A22 Iraq 6 PD50*; A24 Cruzeiro 6 PD50*; A Turkey 14/98 6 PD50*; Asia 1 Shamir 6 PD50*; SAT2 Saudi A
Producător: Merial

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

AFTOVAXPUR DOE emulsie injectabilă pentru bovine, ovine şi suine.

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Antigen inactivat al febrei aftoase, cel puţin 6 PD50 /tulpină (la bovine).

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Emulsie injectabilă.

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10 doze

25 doze

50 doze

100 doze

150 doze

10 x 10 doze

10 x 25 doze

10 x 50 doze

10 x 100 doze

10 x 150 doze

5.SPECII ŢINTĂ

Bovine, ovine şi suine

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Bovine şi ovine: administrare subcutanată.

Suine: administrare intramusculară.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: zero zile

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Injectarea accidentală este periculoasă - vezi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După desigilare se va utiliza imediat.

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare (2 °C – 8 °C)

A nu se congela

A se proteja de lumină

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: Citiţi prospectul.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

Importul, vânzarea, eliberarea şi/sau utilizarea acestui produs medicinal veterinar este sau poate fi interzisă în anumite State Membre, pe întreg teritoriul sau numai pentru anumite zone ale teritoriului acestora, vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Merial

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Franţa

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/13/153/001-850

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Flacon de polipropilenă

Flacon de 50, 100 şi 150 de doze

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

AFTOVAXPUR DOE emulsie injectabilă pentru bovine, ovine şi suine.

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Antigen inactivat al febrei aftoase, cel puţin 6 PD50 /tulpină (la bovine).

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Emulsie injectabilă.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

50 doze

100 doze

150 doze

5. SPECII ŢINTĂ

Bovine, ovine şi suine

6. INDICAŢIE (INDICAŢII)

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

7. MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Bovine şi ovine: s.c.

Suine: i.m.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: zero zile

9. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Injectarea accidentală este periculoasă - vezi prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După desigilare se va utiliza imediat.

11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare (2 °C – 8 °C)

A nu se congela

A se proteja de lumină

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: Citiţi prospectul.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14. MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Merial

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Franţa

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/13/153/001-850

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE

AMBALAJ PRIMAR

Flacon de polipropilenă

Flacon de 10 sau 25 de doze

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

AFTOVAXPUR DOE emulsie injectabilă pentru bovine, ovine şi suine.

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Antigen febra aftoasă ≥ 6 PD50 / tulpină (la bovine)

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

10 doze

25 doze

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Bovine, ovine: s.c.

Suine: i.m.

5.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: zero zile

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După deschidere, se va utiliza imediat.

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii