Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Etichetare - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Substanţă: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Producător: CZ Veterinaria S.A.

Conţinutul articolelor

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton (52 ml, 100 ml, 252 ml)

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

BLUEVAC BTV8 suspensie injectabilă pentru bovine şi ovine

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Fiecare ml de vaccin conţine:

Antigen al BTV8 106,5 DICC50

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1 flacon de 52 ml

1 flacon de 100 ml

1 flacon de 252 ml

5.SPECII ŢINTĂ

Ovine şi bovine

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată.

A se agita bine înainte de utilizare.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

11/22

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: zero zile.

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După desigilare se va utiliza până la 10 ore.

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare.

A nu se congela.

Ase proteja de lumină.

12.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminare: cititi prospectul produsului.

13.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA, după caz

„Numai pentru uz veterinar”. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

SPANIA

12/22

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/11/122/001 flacon de 52 ml

EU/2/11/122/002 flacon de 100 ml

EU/2/11/122/003 flacon de 252 ml

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie: {număr}

13/22

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Flacon de 100 ml şi 252 ml

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

BLUEVAC BTV8 suspensie injectabilă pentru bovine şi ovine

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Antigen al BTV8 ............

106,5 DICC50/ml

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Flacon de 100 ml

Flacon de 252 ml

5.SPECII ŢINTĂ

Ovine şi bovine

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

SC

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: zero zile.

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

14/22

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După desigilare se va utiliza până la 10 ore.

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare.

A nu se congela.

Ase proteja de lumină.

12.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminare: cititi prospectul produsului.

13.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA, după caz

„Numai pentru uz veterinar”. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

SPANIA

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie: {număr}

15/22

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR

Flacon de 52 ml

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

BLUEVAC BTV8 suspensie injectabilă pentru bovine şi ovine

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ ACTIVĂ

Antigen al BTV8 ............

106,5 DICC50/ml

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

52 ml

4.CALE DE ADMINISTRARE

SC

5.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: zero zile

6.NUMĂRUL SERIEI

Serie: {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După desigilare se va utiliza până la 10 ore.

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

16/22

Comentarii