CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Denumirea medicamentului: CaniLeish
ATC: QI070AO
Substanţă: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Producător: Virbac S.A

Conţinutul articolelor

A.PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

Numele şi adresa producătorului (producătorilor) substanţei (substanţelor) biologic active

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Franţa

Numele şi adresa producătorului (producătorilor) responsabil (responsabili) pentru eliberarea seriilor de produs

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Franţa

B.CONDIŢII SAU RESTRICŢII ALE AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

PRIVIND ELIBERAREA SAU UTILIZAREA

Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

În conformitate cu prevederile art.71 din Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, cu modificările ulterioare, Statele Membre interzic sau pot interzice importul, vânzarea, eliberarea şi/sau utilizarea produsului medicinal veterinar respectiv, pe întregul teritoriu sau pentru anumite zone ale teritoriului acestora, dacă se stabileşte că:

a)administrarea produsului medicinal veterinar la animale va interfera cu implementarea programelor naţionale pentru diagnostic, control şi eradicare a bolilor la animale sau va provoca dificultăţi în certificarea absenţei contaminării la animalele vii sau în alimente ori alte produse obţinute de la animalele tratate.

b)boala pentru care produsul medicinal veterinar este destinat a conferi imunitate este în mare măsură, absentă în teritoriu.

C.DECLARAŢIE REFERITOARE LA LIMITELE MAXIME DE REZIDUURI

Nu este cazul.

Comentarii