Romanian
Selectaţi limba site-ului

Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Etichetare - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Substanţă: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Producător: Intervet International B.V.

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de plastic cu 10 sau 50 flacoane de 1 ml

Cutie de carton cu 1 flacon de10 ml

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Canigen L4 suspensie injectabilă pentru câini

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10x 1 ml (1 doze)

50x 1 ml (1 doze)

1x 10 ml (10 doze)

5.SPECII ŢINTĂ

Câini.

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Utilizare subcutanată.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMPI DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După deschidere, se va utiliza până la 10 ore.

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

Ase păstra la frigider. A nu se congela.

Ase proteja de lumină.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar - se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Olanda

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/15/183/001 – 10 flacoane (1 ml)

EU/2/15/183/002 – 50 flacoane (1 ml)

EU/2/15/183/003 – 1 flacon (10 ml)

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ

PRIMAR

Eticheta

Flacon de 1 ml și 10 ml

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Canigen L4

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

A se vedea propsectul .

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1 ml (1 doză)

10 ml (10 doze)

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

S.C.

5.TIMPI DE AŞTEPTARE

Nu este cazul

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După deschidere, se va utiliza până la 10 ore (doar pentru flacoanele de 10 ml).

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii