Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Etichetare - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Cardalis
ATC: QC09BA07
Substanţă: benazepril hydrochloride /spironolactone
Producător: Ceva Santé Animale

Conţinutul articolelor

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton cu 1 flacon de 30 de comprimate

Cutie de carton cu 1 flacon de 90 de comprimate

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Cardalis 2.5 mg/20 mg comprimate masticabile pentru câini

Cardalis 5 mg/40 mg comprimate masticabile pentru câini

Cardalis 10 mg/80 mg comprimate masticabile pentru câini

benazepril HCl/spironolactone

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE

benazepril HCl 2.5 mg, spironolactone 20 mg benazepril HCl 5 mg, spironolactone 40 mg benazepril HCl 10 mg, spironolactone 80 mg

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate masticabile

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

30 tablete

90 tablete

5.SPECII ŢINTĂ

Câini

6.INDICAŢII

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP(I) DE AŞTEPTARE

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP: {lună/an}

După deschidere se va utiliza în 6 luni.

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

12.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

13.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA, după caz

Numai pentru uz veterinar - A se elibera numai pe bază de rețetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Ceva Santé Animale 10 av. de La Ballastière 33500 Libourne Franța

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/12/142/001 (1 x 30 comprimate, 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 comprimate, 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 comprimate, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 comprimate, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 comprimate, 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 comprimate, 10 mg/80 mg)

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot:

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Flacon cu 30 comprimate

Flacon cu 90 comprimate

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Cardalis 2.5 mg/20 mg comprimate masticabile pentru câini

Cardalis 5 mg/40 mg comprimate masticabile pentru câini

Cardalis 10 mg/80 mg comprimate masticabile pentru câini

benazepril HCl/spironolactone

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

benazepril HCl 2.5 mg, spironolactone 20 mg benazepril HCl 5 mg, spironolactone 40 mg benazepril HCl 10 mg, spironolactone 80 mg

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

30 comprimate

90 comprimate

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

5.TIMP(I) DE AŞTEPTARE

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii