Convenia (cefovecin) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - QJ01DD91

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Convenia
ATC: QJ01DD91
Substanţă: cefovecin
Producător: Zoetis Belgium SA

Conţinutul articolelor

A.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriilor de produs

Haupt Pharma Latina S.r.l

S.S. 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

Latina

Italia

B.CONDIŢII SAU RESTRICŢII ALE AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

PRIVIND ELIBERAREA SAU UTILIZAREA

Produs medicinal veterinar supus eliberarii cu reteta veterinara.

Deţinătorul acestei autorizaţii de comercializare trebuie să informeze Comisia Europeană despre planurile de comercializare pentru produsul medicinal autorizat prin această decizie.

C.DECLARAŢIE REFERITOARE LA LIMITELE MAXIME DE REZIDUURI

Nu este cazul.

Comentarii