Cortavance (hydrocortisone aceponate) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - QD07AC

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Cortavance
ATC: QD07AC
Substanţă: hydrocortisone aceponate
Producător: Virbac S.A.

A.DEŢINĂTORUL (DEŢINĂTORII) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE

RESPONSABIL (RESPONSABILI) PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

Numele şi adresa producătorului (producătorilor) substanţei (substanţelor) biologic active

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalia

Numele şi adresa producătorului (producătorilor) responsabil (responsabili) pentru eliberarea seriilor de produs

VIRBAC SA

1ère Avenue – 2065 m – L.I.D

06516 Carros, Franţa

B.CONDIŢII SAU RESTRICŢII ALE AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

PRIVIND ELIBERAREA SAU UTILIZAREA

Produs medicinal veterinar, se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

Deţinătorul acestei autorizaţii de comercializare trebuie să informeze Comisia Europeană despre planurile de comercializare ale produsului medicinal autorizat prin această decizie.

C. CONDIŢII SAU RESTRICŢII ALE AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE PRIVIND UTILIZAREA EFECTIVĂ ŞI ÎN SIGURANŢĂ A PRODUSULUI

Nu este cazul.

D.DECLARAŢIE REFERITOARE LA LIMITELE MAXIME DE REZIDUURI

Nu este cazul.

Comentarii